Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Senaste nytt

Behovet av att kunna reducera avbrottstiden vid förnyelse av ledningar har ökat. Därför har Vattenfall Services tittat på möjligheter som finns att utföra arbete med AMS – arbete med spänning- när en ledningssträcka planerar att spänninghöjas i Södra Sverige.

VattenfallServices 1 november 2022

På E4:ans 9 km långa sträcka genom Uppsala har Vattenfall Services ansvarat för underhållsarbete för motorvägens belysning. 700 armaturer har bytts ut som inneburit minskad elförbrukning, ökad säkerhet och reducerade driftkostnader. 

VattenfallServices 25 oktober 2022

Vattenfall Services har fått i uppdrag att förnya delar av det interna 10 kV kabelnätet vid Forsmarks Kärnkraftverk.

VattenfallServices 5 oktober 2022

2019 tilldelades Vattenfall Services det prestigefyllda uppdraget att bygga nytt 400 kV ställverk i Harsprånget, en av Svenska kraftnäts stamnätstationer. Projektet är nu färdigställt och i utvärderingen av projektet fick Vattenfall Services väldigt gott omdöme.

VattenfallServices 28 september 2022

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859