Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Senaste nytt

När Svenska kraftnät planerar att förnya transmissionätet mellan Hudiksvalls kommun och Tierps kommun har Vattenfall Services fått förtroendet att ansvara för markförhandlingen och markåtkomsten under hela projekttiden.

VattenfallServices 11 juli 2023

2022 fick Vattenfall Services i uppdrag att förnya delar av det interna 10 kV kabelnätet vid Forsmarks kärnkraftverk. Projektet befinner sig nu i en fas där schaktning och förläggning av kabel sker – flera riskmoment har hanterats i planeringen.   

VattenfallServices 22 juni 2023

Efter den förstörda energiinfrastrukturen från kriget i Ukraina har Vattenfall Services donerat AMS-fordon och spänningstransformatorer för att bidra till återuppbyggnaden av landets elförsörjning.

VattenfallServices 1 juni 2023

Genom ett gediget förarbete med stort fokus på miljö och natur vid byggnation av ledningar i Ängsö bevaras den biologiska mångfalden i området. Vattenfall Services bidrar med experthjälp till tillståndsarbetet och miljökonsekvensanalyserna.

VattenfallServices 25 maj 2023

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859