Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Aktuellt från Vattenfall Services

Vattenfalls ambition är att vi alla ska leva fossilfritt inom en generation. För att uppnå detta måste fossilt bränsle ersättas med förnybar energi som exempelvis vattenkraft, vindkraft och solkraft. Ökad användning av förnybar energi är framtiden men innebär också en rad utmaningar, som bland annat konsulter från Vattenfall Services arbetar med att lösa.

VattenfallServices 27 oktober 2020

För att trygga Sveriges elförsörjning är det av största vikt att regelbundet ta hand om områdena runt exempelvis ledningsgator och kraftstationer. Vattenfall Services utför skogligt underhåll runtom i landet, inte bara till fots och med helikopter, utan även med smarta, effektiva röjningsrobotar.

VattenfallServices 20 oktober 2020

Vattenfall Services har under många år arbetat strategiskt med att utveckla arbetsmetoden arbete med spänning (AMS) och idag utförs underhållsarbete på spänningssatta anläggningar upp till 400kV.

VattenfallServices 20 oktober 2020

Guldbron, vars formella namn är Slussbron, är en del av Stockholms stads omfattande Projekt Slussen. Bron blir ny huvudbro för vägtrafik samt gående och cyklister och länkar samman Gamla stan med Södermalm. Inför invigningen i slutet på oktober har Vattenfall Services ansvararat för inköp, montering och resning av de imponerande belysningsstolparna.

VattenfallServices 14 oktober 2020

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859