Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Senaste nytt

När den svenska stålindustrin nu väljer att ställa om till fossilfri stålproduktion, har Vattenfall Services fått i uppdrag att sköta markförhandlingen och markåtkomsten i flera stora nybyggnationsprojekt av 130-400 kV ledningar.

VattenfallServices 30 juni 2022

Vattenfall Services vinner avtal med Ellevio när 50/20 kV station i Idre Grömslet ska byggas om för att öka drift- och leveranssäkerheten i området.

VattenfallServices 28 juni 2022

Efter att en segelbåt krockat med en av Ellevios luftledningar i Stockholmsområdet kallades Vattenfall Services in för snabb reparation.

VattenfallServices 14 juni 2022

För att uppfylla kunders ökade miljökrav och bidra till ett fossilfritt liv inom en generation tar nu Vattenfall Services ett krafttag för att öka andelen elfordon rejält i den dagliga verksamheten.

VattenfallServices 27 april 2022

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859