Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Aktuellt från Vattenfall Services

De senaste åren har ett stort arbete bedrivits inom Vattenfall Services för att ta fram en strategi och en ny plattform som ska likrikta arbetet med GIS.

VattenfallServices 7 april 2021

Om något händer med energiförsörjningen kan viktiga samhällsfunktioner i Sverige påverkas. För att hantera och lösa utmaningarna i en sådan situation krävs det att olika aktörer kan kommunicera och agera tillsammans på ett smidigt och strukturerat sätt.  Radiokommunikationssystemet Rakel som används idag för svensk krisberedskap är ett mycket viktigt verktyg.

VattenfallServices 29 mars 2021

Vattenfall Services har av SCA fått förtroende att delta i ombyggnationen av Obbolafabriken utanför Umeå.

VattenfallServices 24 mars 2021

Utomhusaktiviteter har nog aldrig varit så viktiga för oss människor som denna corona-vinter. Motionsspår och utomhusanläggningar har ökat i popularitet, och allt högre krav ställs på utformningen så att så många som möjligt ska kunna använda dem.

VattenfallServices 17 mars 2021

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859