Entreprenad och byggnation

Planerar du att förstärka eller bygga om elnät, station, belysningsanläggning eller produktionsanläggning? Vi utför små och stora ny- och ombyggnationer på alla spänningsnivåer för nätägare, industrier, fastigheter och offentlig verksamhet. Tillsammans bygger vi framtidens elnät!

Elnät och stationer

Elnät och stationer

Vi har duktiga tekniker och specialister med lång erfarenhet av om- och nybyggnationer för ställverk och ledningar. Vi utför både punktinsatser och större utförande- och totalentreprenader.

Industrianläggningar

Industrianläggningar

Vi har en stor kunskapsbas inom byggnation av energianläggningar och kan ta ett helhetsgrepp. Från utredning, analys och förslag på konstruktionsritningar till projektering och utförande.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Vi har mångårig erfarenhet inom belysningsområden och vi bygger och installerar din belysningsanläggning på bästa sätt. Vi hjälper till med belysning av vägar, idrottsplatser, industriområden, parkeringsplatser etc.

Skogliga frågor

Skogliga frågor

Vi kan hantera markfrågor, t.ex värdering och hantering av skogliga frågor, vägfrågor. Vi erbjuder även GIS-tjänster med mobila kartor och kartåtkomst online.

Produktionsanläggningar

Vindkraftverk

Vindkraftverk

Vi har lång erfarenhet av byggnation för vindkraft inklusive markarbete och gjutning av fundament

Kärnkraftverk

Kärnkraftverk

Vår kärnkraftsavdelning har erfarenhet och expertis för att verkställa kompletta design och byggprojekt.

Vattenkraftverk

Vattenkraftverk

Vi hjälper till med fullständiga stationsförnyelser så väl komplettering av mindre delar.

Elanläggning i fastighet

Elanläggning i fastighet

Att ha en fungerande elanläggningar är viktig för hyresgäster och andra intressenters trivsel. Vi erbjuder totalentreprenader såväl som punktinsatser.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja