Industri

Vi erbjuder allt från underhåll, tekniska specialisttjänster, entreprenader och resursförstärkning till underhållsavtal. Vi har ett brett urval av tjänster inom, ny- eller ombyggnation av energianläggningar, installation av solceller och laddstolpar.

Byggnation

Byggnation av energianläggningar

Vi har lång erfarenhet av om- och nybyggnationer av energianläggningar för industrier. Vi utför både totalentreprenader och utför punktinsatser som elinstallationer av apparater. Vi kan ta ett helhetsgrepp med allt från konstruktion, projektering och selektivplaner till provning och idrifttagning.

Underhåll indstri

Underhållsavtal för driftsäkerhet

För att säkerställa driftsäkerheten i din anläggning och minska avbrotten är det viktigt med regelbundet underhåll. Vi hjälper dig med: termografering, apparatunderhåll, likströmsbatterier och beredskap.

Termografering

Termografering

Det mest effektiva sätt att ha kontroll på din elanläggning är att utföra regelbunden temografering (fotografering med värmekamera). Vi kontrollerar förhöjd värme och förebygger överhettning i ditt spänningsnät.

Svetsning och rör

Svetsning och rör

Behöver ni hjälp med konstruktionsstål eller rörsvetsning? Har ni mekaniskt utrustning eller anläggningar i behov av service och underhåll? I våra verkstäder tillverkar vi och reparerar de flesta material med högsta kvalitet

Elkvalitet

Mätning av elkvalitet

Dålig elkvalitet riskerar apparaters prestanda och kan orsaka dyra driftstörningar. Vi på Vattenfall Services här specialiserade inom mätning av elkvalitet och kan utföra avancerade analyser och ge dig förslag på åtgärder.

Relaterade tjänster

Elkraftskonsultation

Elkraftskonsultation

När delar i ett elkraftsystem ska förändras eller byggas kan avancerade analyser krävas för att säkerställa optimal prestanda.

AMS

AMS

Undvik produktionsstopp vid underhåll och byggnation av högspänningsanläggningar.

Kemianalys

Kemianalys

Förläng livslängden på transformatorer och maskiner med regelbundna oljeanalyser.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja