AMS

Att behöva bryta strömmen vid underhåll på ledningar och ställverk är kostsamt och tidskrävande. Genom Arbete med spänning kan vi utföra avbrottsfritt underhåll på spänningar från 0,4 kV upp till 420 kV samtidigt som slutkunden får full leverans.

Avbrottsfritt underhåll

Avbrottsfritt underhåll

Idag ställer kunder och verksamheter höga krav på att elleveransen ska vara fritt från avbrott. För att nätägare, industrier och andra anläggningshavare ska hålla hög kundnöjdhet innebär det att nödvändigt underhåll måste utföras med spänningen påslagen. Vattenfall Services har en lång och gedigen erfarenhet av AMS-arbete på alla spänningsnivåer på både luftledningar, ställverk och industri.

En metod - tre arbetssätt

Isolerhandske (0,4-36 kV)

Montören använder en speciellt framtagen isolerhandske och isolerade armskydd.

Isolerstång (1-220 kV)

Montören arbetar med avstånd till ledningen med en isolerad stång.

Barhand (130-420 kV)

Montören vinschas upp till ledningen med ett isolerat rep iklädda dräkter i rostfri tråd och ansluter till spänningsförande del.

Ställverk och industri

Ställverk och industri

Arbeten vi kan utföra med AMS-teknik är apparatunderhåll, förbikopplingar, oljepåfyllning, rengöring med torrisblästring av t.ex ställverk, isolatorer och transformatorer, utökning/bortkoppling av samlingsskenor och av- eller påslackningar.

Luftledningar

Luftledningar

Arbeten vi kan utföra med AMS-teknik är byte av isolatorer, stolpar och stolpkonstruktioner, slacknings- och shuntningsarbete, montage/byte av mätsensorer, reparation av ledare, frånskiljararbete och raseringsarbete.

Rengöring med torrisblästring

Rengöring med torrisblästring

Vi hjälper dig att hålla din elektriska utrustning ren med hjälp av blästring med torris. Rengöringen utförs med AMS. Torrisblästring är en mycket effektiv och skonsam rengöringsmetod som kan användas direkt på utrustning utan slitage eller behov av demontering. Det kräver inte eller torkning eller uppstädning av avfall. Du undviker dessutom användningen av miljöfarliga kemikalier.

Helikopter gör det möjligt att arbeta på spänningssatta ledningar

Just nu pågår ett pilot-projekt mellan Vattenfall Services, Svenska Kraftnät och Storm Heliworks där man testar att utföra ett barhandsarbete AMS från helikopter. Det är första gången någonsin i Sveriges historia som man testar och genomför AMS arbete med helikopter!

 Montören flygs in för arbete och hänger i en lina av elektriskt isolerande material från helikoptern direkt ovanför den spänningssatta delen. Arbetsmomenten som praktiserades var skarvmätning, montage av flyghinderklot och mätsensorer samt byte av distansstänger. 

Att kunna hänga under helikoptern på detta sätt ger teknikerna bättre arbetsställning och höjer produktiviteten. 

AMS Helikopter
Barhandsarbete AMS från helikopter

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja