Elkvalitet innebär en god och störningsfri eltillförsel. Bristande elkvalitet ger hög elförbrukning, kan orsaka driftstörningar, förkortar livslängden på elektriska apparater och påverkar människors dagliga liv.

Kontakta oss nu!

God elkvalitet minskar elkostnader

Vi på Vattenfall Services har specialistkompetens inom elkvalitet och utför avancerade mätningar och analyser med hjälp av högkvalitativa mätinstrument och kreativ problemlösning. På så sätt kan vi identifiera var problem finns och vad det beror på. Arbetet kan involvera långtidsmätningar och intervjuer med personal på plats för att se om det finns ett mönster i störningen. 

Utifrån vår energikartläggning ger vi dig förslag på åtgärder för att effektivisera och optimera din elanläggning. Det i sin tur kan leda till minskad energiförbrukning, minskade produktionsstopp och mindre risk för problem som kan orsaka skada på personer, utrustning eller material.

Våra tjänster för bättre elkvalitet

1. Mätningar 

Vi mäter och identifierar elkvalitetsstörningar på elanläggningar upp till 400 kV samt effekt- och övertonsmätning i 3-fas på hög och låg belastning. 

2. Övervakning 

Vår kraftanaysator registrerar elanläggningens alla händelser, t.ex spänningstransienter, strömmar, temperaturer och övertoner. 

3. Analys och åtgärd

Med övervakningen och insamlingen av data, analyserar och åtgärdar vi störningarna, t.ex med installation av utrustning för faskompensering. 

Störningar som försämrar elkvalitén

  • Produktionsstörningar- eller stopp pga övertoner 

  • Reaktiva förluster och överuttagsavgifter 

  • Överbelastade elkopplare

  • Spänningsvariationer och frekvensvariationer 

  • Potentialproblem

  • Jordfel

Övertonsfilter och faskompensering 

Vi erbjuder leverans, installation, kontroll och idrifttagningar av utrustning för faskompensering och aktiva överstonfilter av samtliga typer. 

Utbildningar 

Vi erbjuder föredrag och utbildning om elkvalitet i komplexa elnät för både industri och nätbolag. 

Kontakt!

Kontakta Anders Fältsjö på telefon 070-591 23 15 eller e-post anders.faltsjo@vattenfall.com