Underhåll av vindkraftturbiner

Vattenfall Services är en oberoende tredjeparts leverantör inom service och underhåll av vindkraftverk. Med fokus på säkerhet, kvalitet och flexibilitet erbjuds specialutbildade vindkrafttekniker som självklart är GWO-certifierade. Vattenfall Services har stor erfarenhet av nyare turbiner från leverantörerna Vestas och Siemens.

Några av våra tjänster inom vindkraftsturbiner

Förebyggande underhåll - avhjälpande underhåll - slutbesiktning och garantibesiktning - växellådsinspektion - bladinspektion - bladreparation - övervakning av elnät och turbiner - beredskap - heavy lifting - rening och byte av oljor - eftermarknadsprodukter

 

Vindmätning

Vattenfall Services hanterar utrustning för vindmätning. Vi samarbetar med ett flertal leverantörer av mätutrustning och flera helikopterföretag för ometablering av mätsystem samt mastbyggnationer. Utförda uppdrag har gett oss stor erfarenhet av vindmätning i kallt klimat.

  • Förebyggande och avhjälpande underhåll på mätmaster, sodar samt lidar
  • Nyinstallation och ometablering av mobil vindmätningsutrustning
  • Byggnation av kompletta mätmaster
  • Rivning av mätmaster med hjälp av sprängning är ett vinnande koncept. I många lägen är det dessutom ekonomiskt då det mesta av det befintliga materialet ska skrotas

Kontakta Johan Welander på telefon 0706 99 27 60 eller e-post johan.welander@vattenfall.com

Kontakta Johan!

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859