Fastigheter

För hög kundnöjdhet bland hyresgäster och andra intressenter krävs en optimerad elanläggning. Vi erbjuder löpande underhåll och felavhjälpning, mätservice, byggnation av elanläggning samt belysning och installation av laddstolpar och solceller.

Byggnation och underhåll fastigheter

Entreprenad och underhåll av elanläggning

För en trygg och säker drift erbjuder vi totalentreprenader och kompletta underhållsavtal samt punktinsatser för din elanläggning.

Belysning

Belysning för fastighetsägare

Trygg och effektiv arbetsmiljö utomhus ställer höga krav på funktionella och effektiva system för belysning runt fastigheter. Vi på Vattenfall Services har lång erfarenhet av effektiv drift och underhåll samt ny- och ombyggnation av belysningsanläggningar.

Laddstolpar för elbilar

Laddstolpar för elbilar

Letar du efter en helhetslösning för att installera laddstationer för elbilar i anslutning till din fastighet? Vi på Vattenfall Services har lång erfarenhet av att installera och driftsätta laddstolpar och tar ett helhetsgrepp i samarbete med våra produktpartners.

Elkvalitet

Elkvalitet för energieffektivisering

Att ha en god elkvalitet minskar dina kostnader, förlänger livslängden på apparater och minskar driftkostnaderna. Vi erbjuder mätning av elkvalitet i din anläggning. Genom att använda avancerad utrustning analyserar vi transienter, övertoner och spänningar och åtgärdar dessa innan problem uppstår.

Solceller

Installation av solceller

Att för fastigheter investera i solcellspaneler är bra för båda pengarna och klimatet. Genom kalkyler och simuleringar tar vi tillsammans fram en solcellslösning utifrån era behov

Mätservice

Mätservice

Vi har lång erfarenhet av tester och kontroller av elmätare för att säkerställa att de mäter rätt. Vi utför både stickprover på nya mätare eller löpande kontroller av befintliga mätare.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja