Mätning

Vi på Vattenfall Services erbjuder regelbundna kontroller och provningar av olika elmätare.

Verifiering/kontroll av  elmätsystem

Kontroll av elmätsystem i fält

Vi har över 20 års erfarenhet av tester och kontroller av elmätare för att säkerställa att de mäter rätt. Vi är ackrediterade av Swedac för arbete i fält med mätsystem i kategori 2-5.

Kalibrering för rätt mätvärden

Kalibrering för rätt mätvärden

Alla mätinstrument påverkas av vår miljö och förändras över tid. Mätinstrument måste vara tillförlitliga och därför krävs kalibrering regelbundet för att säkerställa rätt mätdata. Vattenfall Services erbjuder ackrediterad kalibrering med spårbarhet. Våra kalibreringsingenjörer för funktionskontroller och kalibrerar mätinstrument och elmätare utifrån angivna mätpunkter.

Nätstationsmätning

Nätstationsmätning

Nätstationsmätning används för att mäta total leverans till och från transformatorn samt upptäcka förluster i elnätet. Med arbetsmetoden Arbete med spänning utför vi montaget med delbara strömtransformatorer, plint och elmätare. Slutkund drabbas inte av driftstörningen och nätägaren minskar sina kostnader.

Mätutredning

Mätutredning

Mätutredning utförs då kunden vill ha en verifiering på att elmätaren eller elmätssytemet mäter korrekt. Exempel på detta kan vara att elförbrukningen verkar hög eller att kunden tror sig betala för fel anläggning. Vi hjälper dig!

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Vi erbjuder många fördelar inom mätning, t.ex nationell täckning , expertkunskap inom el- och mätning, ackrediterad kalibrering, nationellt stickprov, kontroll av mätutrustning, flexibla och servicevänliga och modern utrustning.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja