Elnät och stationer

För att klara energiomställningen och det ökade energibehovet, behöver vi optimera elnätet. Med branschledande kompetens erbjuder vi tjänster inom byggnation och underhåll för ledningar, ställverk och stationer på alla spänningsnivåer (0,4 kV - 400 kV).

Byggnation

Vi bygger elnät och ställverk

Vi på Vattenfall Services har lång erfarenhet av om- och nybyggnationer för ledningar och stationer. Vi kan ta oss an stora som små projekt och utför både punktinsatser och totalentreprenader. Vi har duktiga tekniker, specialister och ingenjörer så att vi kan garantera maximal leveranssäkerhet, hög kvalitet samt säkerhet utifrån dina behov.

Underhåll estationer elnät

Tryggt underhåll

Förebyggande underhåll av elnät och ställverk är viktigt för att öka livslängden och minskar risk för störningar. Vi erbjuder kompletta och kvalitativa underhållsavtal av stationer och ledningar inkl felavhjälpning, beredskap och besiktning.

Drönare

Inspektioner med drönare

Med drönare utför vi avbrottsfri inspektion, felavhjälpning och lämnar åtgärdsplaner på ledningar, stationer och produktionsanläggningar.

Vattenkraftstationer

Vattenkraftstationer

Vattenfall Services verksamhet inom Vattenkraften har mångårig kompetens inom lösningar för entreprenad och stationsförnyelse.Vi kan även ta oss an stora som smådrift- och underhållsavtal.

Kabelskravning

Kabelskarvning på regionnät

Vi kan erbjuda tjänster inom kabelpreparation såsom skarvning och montage av avslut på kabel med spänningar upp till 130kV.

Relaterade tjänster

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Vi erbjuder teknisk anläggningsdokumentation för byggnation och installationer i elnätet.

AMS

AMS

Undvik drift och produktionsstopp vid underhåll och byggnation.

Precisionsmätning

Precisionsmätning (GPS)

Vi erbjuder inmätning och utsättning för att säkerställa hög kvalitet i allt från projekteringsfasen till slutdokumentation.

Kemianalys

Kemianalys

Förläng livslängden på maskiner och förhindra haverier med regelbundna oljeanlayser.

Elkvalitet

Elkvalitet

Minska dina elkostnader med god elkvalitet

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja