Kvalitetskontroll av kabelnät

Behöver du statuskontrollera dina befintliga kablar eller kvalitetsäkra de nya? Vi har både utrustningen och kompetensen för att hjälpa dig.

Kabelbussen

Kabelbussen

Med vår nya kabelbuss har vi på Vattenfall Services avancerade metoder samt mångårig erfarenhet för att du skall få kontroll på ditt mellanspänningsnät. Vi hjälper dig med mantelprov, returströmsmätning, kabelfelsökning, PD- och TD-mätning samt VFL-prov.

Kabelfelsökning

Kabelfelsökning

Vi har kraftfull utrustning för kabelfelsökning med tillhörande applikationer för att kunna hitta mycket svåra kabelfel och dess exakta lokalisering.

PD-mätning

PD-mätning

Att kvalitetssäkra nyförlagd kabel genom att lokalisera partiella urladdningar i skarvar och avslut är viktigt för att förhindra framtida kabelhaverier.Vi hittar eventuell aktivitet av partiell urladdning i kablar och ger dig åtgärdsförslag.

TD-mätning (Tan delta)

TD-mätning (Tan delta)

Med TD-mätning kan du säkerställa status av befintligt äldre kabelnät, bland annat om isolationen är drabbad av vattenträd. Med hjälp av specialutbildad personal och avancerad utrustning mäter vi kabelns isolation och ger status på hur åldrad denna är.

VLF-prov

VLF-prov

Dåligt utförda skarvar, fabrikationsfel eller andra svagheter ökar risken för kabelhaverier. Med vårt VFL-prov (hållfasthetskontroll) upptäcker vi eventuella svagheter på nyförlagt kabelnät och åtgärdar innan driftsättning.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja