Skogliga tjänster

Vid nybyggnation och underhåll av kraftledningar vid skog och mark är det mycket att tänka på, med allt från myndighetskontakter, tillstånd, inmätning och vägfrågor. Vattenfall Services hjälper dig hela vägen.

Markupplåtelse och tillstånd

Markupplåtelse och tillstånd

För att bygga ut elnätet måste avtal och tillstånd för markupplåtelser finnas. Vi kan hjälpa dig med allt från fastighetsjuridik och ansökan om tillstånd till upprättande av nätkoncessioner och intrångsvärdering.

Skogliga konsulttjänster

Skogliga konsulttjänster

När nya eller befintliga ledningar ska byggas är det viktigt att avtal och överenskommelser är på plats. Vi tar ett helhetsgrepp och har lång erfarenhet av b.la projektering, samrådsmöten och förhandling med markägare.

GIS

GIS

Vi gör det möjligt för dig att fatta korrekta beslut där läget är av stor betydelse! Med geografiska informationssystem (GIS) samlar, analyserar och visuliserar vi information på ett lättöverskådligt sätt och hittar effektiva och innovativa lösningar.

Vägfrågor

Vägfrågor

Det är viktigt att identifiera tillfartsvägar och säkerställa framkomlighet för transport vid projektering och ledningsbyggnation. Vi hjälper dig att identifiera och klassificera vägar, säkerställer att avtal är på plats och besiktar vägnätet före, under och efter utförd entreprenad.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja