Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Senaste nytt

Efter den förstörda energiinfrastrukturen från kriget i Ukraina har Vattenfall Services donerat AMS-fordon och spänningstransformatorer för att bidra till återuppbyggnaden av landets elförsörjning.

VattenfallServices 1 juni 2023

Genom ett gediget förarbete med stort fokus på miljö och natur vid byggnation av ledningar i Ängsö bevaras den biologiska mångfalden i området. Vattenfall Services bidrar med experthjälp till tillståndsarbetet och miljökonsekvensanalyserna.

VattenfallServices 25 maj 2023

För att förbereda sig för framtida EU-gemensamma mättekniska krav för publika laddstationer, har Vattenfall Services påbörjat ett utvecklingsprojekt med syfte att verifiera leveransen av effekt från laddstationer. Ett projekt med mycket positiva resultat.

VattenfallServices 22 maj 2023

Vid årets utdelning av Guldhjälmen fick tre medarbetare på Vattenfall Services ta emot utmärkelsen: Kristian Runge,  Eric Gröndal och Igor Kulinkovich. Tack vare Kristian kunde två kollegor snabbt få vård, medan Eric och Igor genom sitt säkerhetstänkande såg till att allvarliga elolyckor kunde undvikas.

VattenfallServices 16 maj 2023

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859