Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Senaste nytt

2019 tilldelades Vattenfall Services det prestigefyllda uppdraget att bygga nytt 400 kV ställverk i Harsprånget, en av Svenska kraftnäts stamnätstationer. Projektet är nu färdigställt och i utvärderingen av projektet fick Vattenfall Services väldigt gott omdöme.

VattenfallServices 28 september 2022

På uppdrag av BlaikenVind AB, som ägs av Skellefteå Kraft AB, har Vattenfall Services fått det stora förtroendet att utföra huvudkomponentsbyten på vindturbiner på Blaiken Vindkraftpark.

VattenfallServices 6 september 2022

När den svenska stålindustrin nu väljer att ställa om till fossilfri stålproduktion, har Vattenfall Services fått i uppdrag att sköta markförhandlingen och markåtkomsten i flera stora nybyggnationsprojekt av 130-400 kV ledningar.

VattenfallServices 30 juni 2022

Vattenfall Services vinner avtal med Ellevio när 50/20 kV station i Idre Grömslet ska byggas om för att öka drift- och leveranssäkerheten i området.

VattenfallServices 28 juni 2022

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859