Vid nybyggnation av kraftledningar genom skog är det mycket att tänka på. Allt från planering och projektering till myndighetskontakter, artinventering och värdering. Vi finns för dig hela vägen.

Vi utför alla delar av nybyggnadsprojekt och underhåll av kraftledningar och skog. Du kan få hjälp med enstaka uppgifter, eller en helhetslösning där vi sköter allt från projektledning vid nybyggnation, till underhåll och ansvar för juridiska och ekonomiska frågor. 

Underhåll, värderingsman eller MKB?

Oavsett vilket behov du har har vi kompetensen för att erbjuda en skräddarsydd lösning. Exempel på uppgifter vi utför:

  • Projektledning
  • Värdering och betalning
  • Hantera myndighetskontakter och tillstånd
  • Återställa skog och kraftledningar vid driftstörning
  • Fällning, röjning och gallring
  • Bygga och besiktiga vägar
  • Analyser såsom miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  och naturtyps- och artinventering

Våra projekt

Kontakta Daniel Markgren på telefon 076 784 38 82 eller e-post daniel.markgren@vattenfall.com

Kontakta Daniel

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859