Vid nybyggnation av kraftledningar genom skog är det mycket att tänka på. Allt från planering och projektering till myndighetskontakter, artinventering och värdering. Vi finns för dig hela vägen.

Vi utför alla delar av nybyggnadsprojekt och underhåll av kraftledningar och skog. Du kan få hjälp med enstaka uppgifter, eller en helhetslösning där vi sköter allt från projektledning vid nybyggnation, till underhåll och ansvar för juridiska och ekonomiska frågor. 

Underhåll, värderingsman eller MKB?

Oavsett vilket behov du har har vi kompetensen för att erbjuda en skräddarsydd lösning. Exempel på uppgifter vi utför:

 • Projektledning
 • Värdering och betalning
 • Hantera myndighetskontakter och tillstånd
 • Återställa skog och kraftledningar vid driftstörning
 • Fällning, röjning och gallring
 • Bygga och besiktiga vägar
 • Analyser såsom miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  och naturtyps- och artinventering

Skogligt ansvar när Svenska kraftnät bygger nytt

I Svenska kraftnäts projekt Sydvästlänken 400 kV (Hallsberg – Barkeryd) har Vattenfall Services under flera år stöttat med ett flertal olika resurskategorier.

Trädfällning

Helhetslösning för prestigeprojekt

Sydvästlänkens norra del är en 18 mil lång luftledning för 400 kV växelström. SydVästlänken är Svenska kraftnäts största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. SydVästlänken består i sin helhet av tre nya växelströmsstationer, två nya omriktarstationer, 19 mil markkabel och 25 mil luftledning. Det är ett stort projekt med många aspekter att ta hänsyn till. Genom att överlåta det skogliga ansvaret till oss kan Svenska Kraftnät lägga all sin kraft på kraftnäten.

Vi har bland annat

 • Utfört stämpling och värdering av skog
 • Arbetat med markåtkomst
 • Besiktigat tillfälliga skador
 • Hjälpt till vid inköp och försäljning av mark och fastigheter
 • Hanterat fastighetsrättslig dokumentation
 • Genomfört utbetalningar av ersättning till markägare
 • Haft markägarkontakter och varit med på samrådsmöten med myndigheter och allmänheten
 • Byggt nya vägar och besiktigat befintliga

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Daniel Markgren på telefon 076 784 38 82 eller e-post daniel.markgren@vattenfall.com

Kontakta Daniel

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859