Provning av verktyg och säkerhetsutrustning

Vattenfall Services utför regelbunden kontroll av säkerhetsutrustning och verktyg enligt tillverkare och myndigheters krav. Detta kallar vi verktygsprovning.

En provning säkerställer avsedd funktion på utrustningen och blir ett stöd i verksamhetens säkerhets- och kvalitetsarbete. Vattenfall Services erbjuder en helhetslösning som innebär allt från återkommande kallelse till utskick av protokoll och beställning av ersättningsutrustning. Service och ersättningsutrustning erbjuds direkt från våra servicebilar. Vårt breda utbud av tjänster gör att utrustningen kan kontrolleras vid ett och samma tillfälle vilket minskar tiden för stillestånd.

Kalibrering och teknisk kontroll av utrustning!

En provning säkerställer avsedd funktion på din utrustning.

Utrustningen märks med en unik kod och registreras i ett IT-system för kalibrerings- och besiktningspliktig utrustning. Som kund har du tillgång till egna objekt i systemet som ett stöd vid säkerhets- och kvalitetsrevisioner, inventering och för kontroll av status på utrustningen. Verktygsprovarna har självklart utbildning för regelbunden kontroll av säkerhetsutrustning och verktyg enligt gällande krav.

Många olika typer av utrustning
Här följer några exempel på säkerhetsutrustning och verktyg som kan kontrolleras av Vattenfall Services.

Fallskyddsutrustning - Jordningsutrustning - Spänningsprovare - Manöverstänger - AMS-utrustning - Pressverktyg - Ställage - Lyftutrustning - Momentnycklar - Stegar - Motorsågar - Gasolutrustning - Brandsläckare - Alkolås Dräger

Kontakta Per Lindgren på telefon 072 707 44 91 eller e-post per1.lindgren@vattenfall.com

Kontakta Per

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja