Elkraftskonsultation

När nya eller befintliga delar i ett elkraftsystem ska byggas eller förändras kan avancerade analyser krävas för att säkerställa optimal prestanda och stabil drift. Vattenfall Services utför analyser av drift och överföring i samband med anslutning.

Kraftsystemanalys

Kraftsystemanalys

Våra elkraftsingenjörer utför nätberäkningar och simuleringar på alla nät från lågspänning till stamnät. Vi gör beräkningar som t.ex kabeldimensionering, selektivplanering och avancerade kraftsystemanalyser. Vi kan även göra elektrotermiska fältberäkningar och hjälper till vid koncept- och dimensionerings- studier.

Drift- och styroptimering

Drift- och styroptimering

Vi arbetar även med drift- och styroptimering av befintliga och kommande förnybara källor. Genom ett samverkansarbete med Vattenfall R&D och Vattenfall Vind bidrar vi med utvecklingen av nya funktionaliteter och algoritmer för bland annat produktion av grön vätgas, realisera hybridkraftverk och förlänga livslängden för vindparker.

Data Science

Data Science

Tillsammans med Vattenfall R&D driver vi olika projekt inom Data Science. Exempel på projekt är spotprisoptimering av elbilsladdning, modeller för styrning av inomhustemperatur och automatisera budgivning på frekvensregleringsmarknaden

Framtidens energilagring

Peak-shaving

Peak-shaving

Peak-shaving används för att effektutjämna toppar med hjälp av kraftbatteri i kraftsystemet. Vi utvecklar AI för att förutsäga när effekttoppar inträffar.

Frekvenstjänster

Frekvenstjänster

Vi optimerar frekvenstjänster för att stabilisera snabba frekvensförändringar i kraftsystemet med hjälp av kraftbatteri.

Fler laddstationer med kraftbatteri

Fler laddstationer med kraftbatteri

Ett lyckat test har gjorts i Amsterdam för att kunna ladda fler bilar med hjälp av kraftbatteri när kraftnätets kapacitet inte räcker till.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja