Klimatkompenserad kyla (Uppsala)

Gör din kylaleverans helt fri från koldioxidutsläpp. En tydlig väg för att göra skillnad för klimatet och för att nå ditt företags hållbarhets- och miljömål.

Tillägg för 20 kr/MWh

Debitering
Priserna är exklusive moms. Fakturering sker månadsvis och detta ses som ett tillägg till ditt fjärrvärmepris.


Produktblad - Klimatkompenserad kyla


Kontakta oss vid intresse

Så här går det till

Klimatkompensationen gäller fossila koldioxidutsläpp och växthusgaser vid energiomvandling och från produktion och transport av bränslen, det vill säga indirekta utsläpp. Som kompensation för utsläppen från hela livscykeln har vi valt att använda Gold Standard.

Gold Standard

Gold Standard är en märkning för utsläppsreduktioner av hög kvalitet, som kan användas vid klimatkompensation. Det är en certifieringsstandard som är grundad av bland annat WWF och är godkänd av mer än 80 miljöorganisationer världen över.

Miljöbyggnadscertifiering

Vattenfall Värmes arbete för att bli fossilfria i produktionen 2025 innebär att vi redan nu genomför en mängd aktiviteter för att minska CO2-utsläppen som bidrar till ett förbättrat klimat för alla, både på våra verksamhetsorter och på hela planeten. Vår fjärrkyla produceras med så hög andel förnybara bränslen som möjligt. Därför finns mycket goda möjligheter att uppnå nivå Silver för Miljöbyggnad 3.0 genom ordinarie fjärrkylaleverans.

Denna tjänst passar dig som önskar:

Nå dina hållbarhetsmål
Nå dina hållbarhetsmål
Klimatsmart kyla
Klimatsmart kyla
Oberoende kontroll
Oberoende kontroll