Automatiserad statistik

Har du ett stort antal anläggningar som du vill ha kontinuerlig uppföljning på? Vill du få statistik för dina anläggningar skickad till dig varje månad? Vi har tagit fram en lösning där du som kund automatiskt kan få statistik antingen via mail eller via server.

Varierande pris

Prissammansättning
Prissammansättningen består av fyra delar, varav en är valbar. Priserna anges exklusive moms.

Startavgift: 5 000 kr
Månadsavgift: 20 kr/anläggning
Anslutningsavgift (per anläggning som ansluts till tjänsten):
1–10 anläggningar 600 kr
10–40 anläggningar 500 kr
> 40 anläggningar 400 kr
Serverkostnad: 10 000 kr (valbar)

Debitering
Startavgift, serverkostnad och anslutningsavgift faktureras när tjänsten startas upp. Månadsavgiften faktureras månadsvis och tillkommer på respektive anläggnings faktura.

Produktblad Automatiserad statistik


Kontakta oss vid intresse

Hur produkten fungerar

För att du som kund ska få bättre möjlighet att följa upp din förbrukning och dina fakturor kan du prenumerera på din statistik antingen på timbasis eller månadsbasis. Dina anläggningar grupperas i rapporter enligt dina önskemål och skickas antingen via mail eller laddas upp på server där era system kan ladda hem filen/filerna.

Månadsrapporten skickas efter varje månadsskifte och innehåller förbrukningsdata, energi och flöde samt vad som fakturerades föregående månad.

Timrapporten innehåller förbrukning, flöde och dygnsmedeleffekt och skickas dagen efter att förbrukningen skett.

Vi levererar data i format .xml som följer standarden fi2.

Denna tjänst passar dig som:

Vill ha full kontroll
Vill ha full kontroll
Vill spara energi
Vill spara energi
Gillar data och siffror
Gillar data och siffror