Flyttanmälan och ägarbyte

Flyttanmälan och ägarbyte för företag sker genom att skicka in formuläret för flyttanmälan nedan minst tio dagar innan flytt. Både uppgifter om den tidigare och den nya avtalsparten behöver fyllas i. Formuläret kan sedan signeras och skickas in genom Bank-ID, SMS-kod eller digital underskrift.

Flyttanmälan/ägarbyte för fjärrvärme

Tänk på att

  • Minst tio dagar innan flytt/ägarbyte behöver vi din anmälan
  • Du är betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst
  • Fakturering sker kopplat till inflyttande kund från och med klockan 00:00 på avtalsändringsdatumet

Uppsägning av fjärrvärmeavtal

Om du vill göra en definitiv uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal,  till exempel om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice för mer information om hur du går vidare.