Så funkar solceller och solenergi

Solel kallas den el som du producerar själv med hjälp av solceller. Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.

Så fungerar solceller

Ritning av en solcellsanläggning med batteri.
Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.
 1. När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.
 2. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström.
 3. Växelströmmen skickas till husets elcentral.
 4. Från elcentralen går strömmen till dina eluttag och kan användas i hushållet.
 5. (a) Om din solcellsanlggning har ett batteri ser växelriktaren till att batteriet laddas när solen skiner och att det laddas ur under natten, så att du kan använda din egenproducerade, fossilfria solel även då.
  (b) Smartmätaren låter dig se hur mycket el du säljer och köper.
 6. Den el som du inte använder går via elmätaren automatiskt ut på elnätet och du får betalt för överskottet. Läs mer om Vattenfalls mikroproduktionavtal. 
 7. (a) Husets elmätare mäter hur mycket el du köper och säljer. Om din anläggning har en smartmätare kan du följa din elförsäljning och elförbrukning i mobilen.
  (b) Växelriktaren är uppkopplad till internet så att du kan följa din elproduktion i en app. Har du ett batteri eller köpt till en smartmätare så ser du även hur mycket el du säljer och köper.

Vad betyder solenergi, solel och solkraft?

Solenergi

Solenergi är energin i solens ljus. Allt liv på jorden är beroende av solenergi. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara mörk och kall.

Solel

Solel kallas den el som du producerar själv med hjälp av solceller, till exempel på taket av din villa eller fritidshus.

Solkraft

Solkraft är el producerad i ett solkraftverk. Du kan köpa solkraft via ditt elavtal även hos oss på Vattenfall. 

Det här påverkar hur mycket el solceller producerar

Med en skräddarsydd solcellsanläggning kan de flesta tak producera solel. Hur mycket el solcellsanläggningen kan producera beror dock på flera faktorer.

Geografi
Väder, temperatur och solinstrålning där du bor påverkar hur mycket el din solcellsanläggning kan producera.

Väderstreck
Tak i söderläge ger mest solel. Vetter ditt tak åt väst eller öst blir produktionen circa 15 procent mindre. Vi rekommenderar inte solceller mot norr.

Takvinkel
40–45 graders takvinkel ger optimal effekt men även en lutning på 30–60 grader fungerar bra. På plattare tak vinklar vi upp solpanelerna vid installationen. 

Skuggor
Skuggor är solcellers värsta fiende men med en anläggning som optimeras rätt kan även skuggade tak producera solel.

Föremål
Skorstenar, takfönster, ventilationsluckor och brandstegar kan kräva att solcellsanläggningen designas i flera mindre sektioner.

Solpanelernas effektivitet
De effektivaste solpanelerna är monokristallina, vilka har en verkningsgrad på runt 15–22 procent. Vi säljer endast monokristallina solpaneler

Få en uppskattning på hur mycket solel du kan producera

Det är enkelt att sköta solceller

Solceller är lättskötta. Väl monterade på ditt tak kräver de knappt något underhåll alls.

 • Du behöver inte rengöra solceller: I Sverige regnar det tillräckligt mycket för att du inte ska behöva rengöra dina paneler.
 • Du behöver inte kratta solceller: Solpaneler är vinklade och hala. Det innebär att löv lätt blåser av och inte blir liggande på taket.
 • Du behöver inte ta bort snö från solceller: Solpanelernas lutning och glatta material gör också att snö glider av dem.
 • Du behöver inte underhålla solceller: Solpaneler är i princip underhållsfria eftersom de inte har några rörliga komponenter som kan gå sönder.

Svenskt klimat är perfekt för solceller

Det är lätt att tro att Sveriges långa, mörka och snöiga vintrar inte innebär optimala förutsättningar för solceller. Men faktum är att solceller fungerar perfekt i svenskt klimat.

Sverige har nästan samma solinstrålning som Centraleuropa – de mörka vintrarna jämnas ut av de långa sommardagarna. Solceller ger som mest effekt i svalare temperaturer. Snö på marken reflekterar solstrålar och gör instrålningen mer effektiv.

Lär dig mer om svenskt klimat och solceller

För- och nackdelar med solceller

Fördelar med solceller

 • Ger dig egenproducerad, fossilfri el.
 • Sänker dina elräkningar med minst en tredjedel.
 • Kan höja värdet på huset.
 • Är i princip underhållsfria.
 • Håller länge.

Nackdelar med solceller

 • Kostar mycket – men du får bra avkastning i längden.
 • Ger utsläpp vid tillverkning – men blir snabbt klimatpositiva.
 • Producerar bara el när det är ljust.

Är solceller bra för miljön?

Elproduktion från solceller kräver inget bränsle och ger inga utsläpp. Jämfört med fossila energikällor är solcellers miljöpåverkan låg. Miljöbelastningen från solel uppstår framför allt vid materialutvinningen och tillverkningen men inom tre år har panelerna producerat tillräckligt med fossilfri el för att kompensera för utsläppen.

 • Energin från solen räknas som förnybar. Den kommer inte att ta slut på flera miljarder år.
 • Elproduktionen från solceller är fossilfri och avger inte några utsläpp.
 • Solcellsanläggningar är tysta och stilla och stör inte omgivande djurliv.
 • Solceller som monteras på tak kräver inga markytor.
 • Anläggningar på jordbruksmark kan öka skördar, minska vattenanvändning och bidra till biologisk mångfald.
 • Solceller håller i minst 25–30 år och kräver minimalt med underhåll. De har en energiåterbetalningstid på tre år. 

Läs mer om hur solceller och miljön

Mer om solceller och solenergi

En kvinna som sitter på hemmakontoret.

Solcellernas verkningsgrad, effekt och energi

Det är många begrepp att ha koll på när du skaffar solceller. Vi reder ut viktigaste av dem.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja