För att trygga Sveriges elförsörjning är det av största vikt att regelbundet ta hand om områdena runt exempelvis ledningsgator och kraftstationer. Vattenfall Services utför skogligt underhåll runtom i landet. Inte bara till fots och med helikopter, utan även med smarta, effektiva röjningsrobotar.

Vegetation såsom träd och buskar kan ställa till det i underhållet av våra kraftstationer och ledningar. Höga, täta buskar kan vintertid hindra sikten, och träd som böjer sig fram över vägen kan försvåra infart när det är dags för service. Därför utförs kontinuerlig röjning, gallring och kantträdsavverkning i anslutning till dessa viktiga områden.

– Sedan en tid tillbaka använder vi röjningsrobotar som extra hjälp i arbetet, vilket medför många fördelar, berättar Jan-Olof Strandberg, skogsinspektor på Vattenfall Services avdelning Skog och mark norr.

Bra ur ett ergonomiskt perspektiv

En röjningsrobot är väldigt flexibel och ergonomisk att använda. Vid traditionell röjning går man vanligtvis till fots med handhållen utrustning eller sitter i en traktor – arbetssätt som kan vara påfrestande för kroppen eftersom arbetet ofta sker i ojämn eller brant terräng.

– Att försöka stå stadigt till fots, eller sitta snett i en lutande maskin i flera timmar är inte bara fysiskt ansträngande. Det kräver också ett ständigt säkerhetstänk så att man inte halkar eller att traktorn välter, förklarar Jan-Olof.

En röjningsrobot fjärrstyrs istället med en handhållen konsol, och fungerar på avstånd upp mot 150 meter mellan förare och robot. Med möjlighet att köra i 60 graders lutning är robotarna mycket användbara vid exempelvis vattenkraftverk och branta dammvallar.

– Med röjningsroboten kan föraren stå på ett plant område, och låta roboten köra där det är svårt att gå eller köra med en traktor, berättar Jan-Olof.

Rojningsrobot 2 720x350.jpg

Många miljömässiga fördelar

Robotarna är både lätta och snabba att förflytta. Istället för att köra en traktor – som dels väger flera ton, dels kör långsamt på vägen – kan roboten lastas på ett släp. Robotarna är dessutom miljöklassade, har miljömotorer med partikelfilter och drivs med en låg dieselförbrukning.

– Ute i naturen är de också mer skonsamma än en traktor eftersom de går på band och har ett lågt marktryck. Det innebär att de sällan orsakar åverkan, såsom djupa spår i marken, menar Jan-Olof.

Ett effektivare och mer långsiktigt underhåll

Röjningsrobotarna kan användas inom många olika områden – allt från att klippa gräsmattor och utföra markberedning till att ta ned sly och fräsa stubbar. Många av dem klarar till och med av att avverka träd med en stamdiameter upp mot 35 centimeter. Dessutom kan robotens arbetsbredd anpassas till varje unik situation, från en meter till över tre meters bredd.

– Med roboten finhackas allt som tagits ned, kvar är bara spån och flis. Det innebär mindre efterarbete eftersom ris eller stubbar inte behöver tas bort. Dessutom minskar uppväxttakten också jämfört med traditionell röjsåg, vilket förenklar underhållet i det långa loppet, avslutar Jan-Olof.


Kontakt!

Kontakta Jan-Olof Strandberg på telefon: 070-529 96 74 eller
via e-post: jan-olof.strandberg@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja