Geografiska informationssystem (GIS) används för att samla in, bearbeta, analysera och visualisera geografisk information på ett lättöverskådligt sätt. Nästan all information som finns i samhället kan hanteras i ett GIS.

Vi på Vattenfall Services erbjuder GIS-tjänster som gör det möjligt för våra kunder att fatta korrekta beslut där läget är av stor betydelse. Vi kopplar ihop verksamhetsspecifik information med geografisk information och genomför geografiska analyser. Detta presenteras på ett anpassat sätt som är lätt att förstå. Såväl problem som lösningar visualiseras och analyseras för att hjälpa våra kunder att upptäcka nya samband i verksamheten. Vi levererar alltid geografisk information i ett ändamålsenligt format.

I vårt åtagande ingår samarbete med olika uppdragsgivare såsom nätbolag, energiproducenter och kommuner. Vi kommer ofta in i planeringsstadiet för att bland annat undersöka bästa placeringen av en kraftledning eller produktionsanläggning, till exempel vindkraftsparker och solcellsanläggningar.  Vi har tillgång till en mängd olika data från aktörer såsom Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna med flera.

Vi strävar efter att erbjuda innovativa och hållbara lösningar, där GIS möjliggör ett smartare, effektivare och mer miljövänligt arbetssätt

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Geografiska analyser
  • Geografisk presentation
  • GIS-samordning
  • Transformeringar
  • Digitalisering
  • Digitala arbetsflöden
  • Projektledning
  • Fjärranalyser
  • Databasuppbyggnad
  • Rådgivning och utbildning

Kontakt!

Kontakta Stefan Björnvad på telefon 073-274 18 70 eller via e-post: stefan.bjoernvad@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja