Under 2020 och 2021 bygger Trafikverket om en elva kilometer lång strecka av E18 – mellan Stocksund och Arninge. Vattenfall Services ansvarar för vägbelysningen och har precis demonterat 158 belysningsstolpar.

För att underlätta ett hållbart resande i norra Stockholm kommer delar av E18 att få obrutna bussfiler. En förutsättning för att genomföra detta är att E18 breddas och att mittremsan där dagens belysning står ska smalnas av.

– Vi på Vattenfall Services ansvarar för att demontera alla belysningsstolpar för att förbereda för mittremsans avsmalning. Sammanlagt handlar det om 358 stycken stolpar som ska tas ned. Den första sträckan är nu klar, berättar Camilla Eriksson som är projektledare för belysning på Vattenfall Services.

Effektivt rivningsarbete under natten

Eftersom arbetet pågår i ett stort område i direkt anslutning till E18 har omfattande säkerhetsåtgärder vidtagits, både för att skydda Vattenfalls medarbetare och trafikanterna.

För att störa trafiken så lite om möjligt har arbetet dessutom utförts nattetid och med en enorm resursinsats bestående av såväl egen personal som inhyrda resurser.

– Sammanlagt har vi haft 16 personer på plats och ett tiotal maskiner igång- Vi kunde därför genomföra rivningen av den första sträckan på endast fyra nätter, berättar Mats Petterson, elsäkerhetsledare och arbetsledare för belysning på Vattenfall Services.

Kundcase norrort belysning 720x350.jpg

Gammalt material återvinns

Arbetsprocessen har planerats med stor noggrannhet för att alla delmoment ska gå i lås utan förseningar. Med hjälp av skyliftar har ett arbetslag tagit hand om att klippa kablar och demontera utrustningen i stolparna. Direkt efter har tre andra arbetslag demonterat och kapat stolparna.

– Allt material såsom armaturer, ljuskällor, kablar och stolpar har sorterats samma natt och lyfts upp på släp. Det har sedan transporterats till återvinning, allt för att säkerställa att trafiken kan flöda på som vanligt nästföljande dag, säger Camilla Eriksson.

Projektet utförs i etapper och i sommar blir det dags för nästa steg för Vattenfall Services. Då ska sammanlagt 15 000 meter elkablar dras till de nya belysningsblocken som kommer ingå i den avsmalnade mittremsan.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja