Vattenfall Services och Ludvika kommun har i ett nära samarbete genomfört en omfattande inventering som visar på en potentiell besparing på 55-60 procent för kommunens utomhusbelysning. Planen är nu att förbättra belysningsinfrastrukturen i hela kommunen, en satsning som ska finansieras helt inom ramen för den befintliga driftbudgeten.

Utomhusbelysningen utgör en stor del av kommunernas utgifter. Ludvika kommun är inget undantag och under många år har man arbetat för att minska utgifterna. För ungefär tio år sedan valde man bland annat att släcka ned varannan eller var tredje lampa i olika områden.

– Under 2019 påbörjade vi en diskussion med Vattenfall Services om hur vi skulle kunna framtidssäkra belysningen och skapa ännu tryggare utomhusmiljöer för våra medborgare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, berättar Mats Lidestig, trafikingenjör på Ludvika kommun.

Positivt resultat i testområde

En av utmaningarna var att det inte fanns någon dokumenterad information om kommunens befintliga belysning. För att kunna undersöka besparingspotentialen beslutades att Vattenfall Services skulle göra en inventering i ett utvalt bostadsområde. I samband med detta byttes även alla 295 ljuspunkter i området till energisnåla LED-armaturer. Samtidigt tändes de tidigare nedsläckta lamporna upp, totalt 74 stycken. Därefter mättes energiförbrukningen under några vintermånader.

– Trots att vi hade ökat antalet ljuspunkter med ungefär 33 procent, så minskade energiförbrukningen med hela 49 procent under den här perioden, förklarar Tomas Wigstrand, projektledare inom belysning på Vattenfall Services.

Baserat på dessa tydliga siffror, fick Vattenfall Services i uppdrag att inventera resten av kommunens gatubelysning. Under sex månader kontrollerade ett tiotal belysningstekniker över 8 000 stolpar och ljusarmaturer och ungefär 300 belysningscentraler.

– Tack vare inventeringen har vi fått otroligt mycket kunskap om sådant som vi tidigare inte vetat eller kunnat se. Bland annat visade det sig att det finns ett stort eftersatt underhåll gällande belysningsstolpar och kablar. Den här informationen har nu digitaliserats och vi har fått kompletta och korrekta kartor med varje ljuskälla i kommunen, säger Mats Lidestig.

Många fördelar med ny LED-belysning

Planen är nu att byta alla ljuspunkter i kommunen till intelligenta LED-armaturer med digitala styrsystem. Utöver den energibesparing som görs kommer den nya belysningsinfrastrukturen att medföra många andra fördelar. Det digitala styrsystemet exempelvis, ger snabb information när och var problem uppstår och vad som är fel. På så sätt kan en tekniker åka till exakt plats med rätt material och rätt utrustning för att åtgärda felet. De nya ljuskällorna kommer endast att bestå av tre olika sorter, vilket möjliggör storköpsfördelar och enklare lagerhållning, en förutsättning för snabbare åtgärder. Dessutom, med energisnål belysning behöver inga lampor släckas ned. 

– Den nya infrastrukturen ger oss även möjlighet att anpassa belysningen till 60–65 procent av ljusstyrkan, exempelvis nattetid eller när det ligger snö på marken som reflekterar ljuset. Justeringen är något som det mänskliga ögat inte märker av, däremot medför det ytterligare energibesparingar och även minskade koldioxidutsläpp, förklarar Mats Lidestig.

Investering inom befintlig budgetram

Den tekniska livslängden på LED-belysning ligger på cirka 20 år, och kommunen bedömer att investeringen kan vara avbetalad redan inom 8 till 10 år. 

– Vi har beräknat att denna investering ska finansieras dels genom energibesparingarna, dels genom att behovet för service och underhåll minskar. Besparingen är så pass stor att vi dessutom framöver kan uppgradera exempelvis stolpar och kablar utan att behöva skjuta till extra investeringspengar. Allt kan göras inom ramen för vår befintliga driftbudget, menar Mats Lidestig.

Informationen från inventeringen utgör nu ett viktigt underlag i den upphandling av intelligent LED-belysning och styrsystem som Ludvika kommun kommer att genomföra våren 2021.

– Partnerskapet med Vattenfall Services har varit ovärderlig. De är lyhörda för våra önskemål och har ett kostnadsmedvetet och långsiktigt tänk. Vi hjälper varandra och tar gemensamt ansvar för att hitta smarta lösningar för kommunens bästa. Jag uppskattar verkligen den raka, ärliga kommunikationen och engagemanget från Vattenfall Services sida, avslutar Mats Lidestig. 

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja