Hörby kommun har drygt 15 000 invånare och kan stoltsera med Skånes största strövområde, Fulltoftaområdet. Här finns bland annat ett naturcentrum och fjorton vandringsleder av olika längd, där några är barnvagns- och rullstolsvänliga. Hållbar utomhusbelysning är ett viktigt inslag i kommunens arbete för tryggare och säkrare miljöer.

– Fulltoftaområdet är mycket välbesökt och det är många som rör sig i trakten – till fots, med cykel eller med bil, berättar Bertil Olsson, projektledare på Hörby kommun med ansvar för kommunens gatubelysning.

Eftersom belysningsanläggningen längs vissa vägar var gammal och i dåligt skick, beslutade kommunen att göra en uppgradering, med hjälp av Vattenfall Services.

– Många av de äldre belysningsstolparna i trä var rötskadade, vilket påverkar bärigheten. Därför är det viktigt, både för att trygga elförsörjningen och medborgarna, att uppgradera till en modernare anläggning, förklarar Bertil.

Led-belysning i Hörby 2 720x350-4.jpg

Vattenfall Services affärsområde belysning har bland annat ansvarat för att schakta ner nya kablar och rör, och även för att sätta nya fundament längs den befintliga trästolpsanläggningen.

– En av utmaningarna med jobbet var just schaktningen. Området ligger i slänten på en rullstensås med många extremt stora stenar som fick grävas upp. Det i sin tur ställde krav på ordentlig fyllning för att undvika risk för framtida sättnings- och stabilitetsproblem, berättar Robin Ljungqvist som är projektledare på Vattenfall Services.

Inmätning för kontroll och minskad skaderisk

De nya ledningarna ligger nu i rör som grävts ner i marken för att bättre skydda dem. När markarbetet var klart reste Vattenfall Services nya stålstolpar, och LED-armaturer monterades och kopplades in. Efter driftsättning togs de gamla stolparna ned. Hittills har 24 nya belysningsstolpar installerats och i vår ska ytterligare 31 stolpar bytas ut.

– Att ersätta gamla trästolpar med stålstolpar bidrar bland annat till en säkrare anläggning och minskat underhåll. Dessutom är stålstolparna rotlackerade längst ned för att skydda mot hundurin som är frätande vilket annars skulle leda till rostangrepp, säger Robin.

Både stolpar och nedgrävda ledningar inmäts med GPS för att veta exakt var de är placerade. På så sätt kan exempelvis framtida skador, så som avgrävda ledningar, undvikas. Tack vare bytet från kvicksilverlampor till LED-lampor minskar energiförbrukningen med ungefär 2/3-delar samtidigt som ljusåtergivningen blir mycket bättre.

– Uppgraderingen bidrar dessutom till ökad trafiksäkerhet och upplevd trygghet bland medborgarna. Jag har fått flera spontana kommentarer från boende som tycker att det blev väldigt bra med den nya belysningen, avslutar Bertil.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja