Guldbron, vars formella namn är Slussbron, är en del av Stockholms stads omfattande Projekt Slussen. Bron blir ny huvudbro för vägtrafik samt gående och cyklister och länkar samman Gamla stan med Södermalm. Inför invigningen i slutet på oktober har Vattenfall Services ansvararat för inköp, montering och resning av de imponerande belysningsstolparna.

Slussen är en viktig knutpunkt i Stockholm. Området utvecklas nu för att möta framtida behov och för att bli en tryggare och mer attraktiv plats att vistas på. Guldbrons arkitektoniska utformning har varit i fokus eftersom publika ytor kommer nära brokonstruktionen. Utomhusbelysningen är en viktig del för att skapa trivsel och öka säkerheten.

– Utifrån stadens design har vi på Vattenfall Services ansvarat för specialbeställningen av både stolpar och armaturer samt monteringen på Guldbron, berättar Camilla Eriksson som är projektledare för belysning på Vattenfall Services.

Noggrann provmontering

En av utmaningarna i projektet har varit monteringen, eftersom fundamenten för belysningsstolparna är ingjutna i själva bron, medan stolparna och armaturerna har producerat på olika platser och av olika tillverkare. Att montera ihop alla delar så att de uppfyllde både estetiska och säkerhetsmässiga krav var ett viktigt krav.

Guldbron 2 720x350.jpg

– Vi beslutade att när vi fick leveransen av alla delar så skulle vi direkt genomföra en provmontering för att kontrollera att allt passade ihop som det var tänkt. På så sätt kunde vi också säkerställa att vi redan nästa dag hade med oss rätt material och verktyg för att en smidig montering ute i fält, säger Camilla Eriksson. 

Högre än normen

Vattenfall Services belysningselektriker Jonas Björnängen har tillsammans med kollegorna Kent och Erik monterat ihop armaturkronorna som består av fem armaturer för varje stolpe. Därefter har armaturkronorna satts ihop med stolparna som är ungefär 16 meter höga, vilket är 6 till 8 meter högre än normen.

– Med hjälp av en kranbil har vi lyft stolparna på plats, och sedan finjusterat positionen för att säkerställa att allt sitter rakt, förklarar Jonas Björnängen.

Den 26 oktober invigs den 140 meter långa och 45 meter breda Guldbron.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja