Foto: Anchor2009 / CC BY-SA

En ny belysningsinfrastruktur är en stor kommunal investering – men när investeringen ställs mot de samhällskostnader som uppstår på grund av exempelvis brott, olyckor och brand finns ett värdefullt ekonomiskt motiv. Med hjälp av en väl genomförd förstudie kan man säkerställa att investeringen ger maximal effekt och blir långsiktigt hållbar – och samtidigt minska andra kostnader.

Många kommuner har börjat eller står i startgroparna att uppdatera sin befintliga belysningsinfrastruktur. I flera fall är utrustningen äldre, energikrävande och den tekniska livslängden uttjänt.

– I takt med att städer och samhällen har växt har man byggt på och byggt ut den gamla infrastrukturen med ny utrustning och ad-hoc-lösningar som inte är optimalt konfigurerade, berättar Johan Söderlund, avdelningschef Belysning på Vattenfall Services.

Med dagens teknik och digitala lösningar finns nu möjlighet att ta ett effektivt helhetsgrepp om utomhusbelysningen som på lång sikt värnar om både miljön och skattepengarna.

Rätt förutsättningar för framtiden

Oskarshamn kommun ser just nu över sin belysningsinfrastruktur för att rusta inför framtiden. Sedan ett år tillbaka har man i samband med ordinarie drift och underhåll påbörjat en inventering av kommunens 7 900 belysningspunkter och 150 nätstationer.

– Vi har idag ingen bra dokumentation över kommunens belysningsinfrastruktur, vilket gör det svårt att planera inför framtiden. Tack vare inventeringen får vi fakta om nuläget och kan forma ett underlag för hur det fortsatta arbetet ska utvecklas och vilken ekonomisk investering som kommer att krävas, säger Christer Nesting, utredningsingenjör på Oskarshamns kommun.

Vattenfall Services, som ansvarar för inventeringen, gör okulära besiktningar med ett 10-tal olika kontroller vid var och en av belysningspunkterna för att se över skicket. Samtidigt får varje punkt ett unikt id, och attribut såsom typ av ljuskälla och stolphöjd registreras. Dessutom anges koordinater så att varje belysningspunkt har en GPS-position. Allt kommer sedan att registreras i kommunens GIS-system.

Medför både mjuka och ekonomiska värden

Utomhusbelysning har en viktig funktion för medborgarna. De mjuka värdena som bra belysning medför, såsom en mer trivsam och vacker miljö, är svåra att sätta ett monetärt värde på. Däremot kan en belysningsinvestering ställas mot de samhällskostnader som brott, skadegörelse och olyckor orsakar. Genom bättre upplysta områden ökar synligheten och risken för trafik- och fallolyckor minskar. Samtidigt vågar fler människor vistats ute vilket kan vara avskräckande när det gäller brott eftersom risken att bli upptäckt är större.

– Vi kommer även inom kort införa en e-tjänst som gör det enklare för medborgarna att via sin smarttelefon anmäla om en gatulampa till exempel har slocknat. På så sätt kan vi snabbt utföra det underhåll som krävs. Det här vore inte möjligt om vi inte först hade gjort den här förstudien, avslutar Christer Nesting.

Exempel på samhällskostnader

– Måttlig misshandel = ca 200 000 kronor per person
– Allvarlig misshandel = ca 50 miljoner kronor per person
– Trafikolycka skada/dödsfall = ca 90 miljoner kronor per person
– Skadegörelse hos företag = sammanlagt ca 10 miljarder kronor per år
– Anlagda bränder = sammanlagt ca 1 miljard kronor per år

För att förebygga brott och olyckor – och därmed minska samhällskostnaderna – krävs många olika insatser, där en förbättrad belysningsinfrastruktur har en viktig roll.

Källor: Att mäta brottslighetens kostnader (Svenskt näringsliv), Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn (Trafikverket), Intoleransens pris (Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson), Publ.nr MSB458 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja