Säkerhetsprövning VS-MA-273 och uppdaterad VS-MA-059

Rutin för säkerhetsprövning VS-MA-273
En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig med verksamhet, eller ta del av uppgifter, som rör rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism. Detta gäller idag för slutkunderna Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution, Fortifikationsverket och Ellevio.

Uppdaterad VS-MA-059
Kvittens för säkerhets-, kvalitets-, arbetsmiljö- och miljökrav för entreprenörer och konsulter har uppdaterats och behöver därför skrivas under på nytt och skickas till kontaktperson för respektive kategori hos inköp.
Länk till: Kontaktpersoner

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja