Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Vi utför tjänster inom elnät, kraftverk, underhåll och mycket, mycket mer. Kolla in alla våra tjänster för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Se våra tjänster

Aktuellt från Vattenfall Services

Vattenfall Services använder blästring med torris som en effektiv metod för rengöring av elektrisk utrustning. Rengöring kan utföras med driftsatt elanläggning utifrån arbetsmetoden Arbete Med Spänning, AMS.

VattenfallServices 8 februari 2021

Biogas är ett av världens renaste bränsle och används bland annat till fordonsgas. Det är förnybart, närproducerat och spelar en viktig roll för att möta miljö- och klimatmål.

VattenfallServices 3 februari 2021

Vattenfall Services och Ludvika kommun har i ett nära samarbete genomfört en omfattande inventering som visar på en potentiell besparing på 55-60 procent för kommunens utomhusbelysning. Planen är nu att förbättra belysningsinfrastrukturen i hela kommunen, en satsning som ska finansieras helt inom ramen för den befintliga driftbudgeten.

VattenfallServices 29 december 2020

Vattenfall Services önskar alla en God jul och ett Gott nytt år!

VattenfallServices 22 december 2020

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859