Så fungerar en luftvärmepump

Oavsett vad du använder för värme till din bostad kan en luftvärmepump minska ditt uppvärmningsbehov med upp till 55%, och därmed kostnaden.

Illustration, så funkar en luftvärmepump

Välj rätt luft-luftvärmepump för din bostad

Förutom värmepumpens kapacitet att värma och kyla renar dess filter även luften och ger dig ett bättre inomhusklimat på köpet.

En luftvärmepump passar de flesta hus och består av en utomhus- och en inomhusdel. Har du ett stort hus med flera våningsplan kan du ansluta flera inomhusdelar till utomhusdelen, en så kallad multi-split lösning. Då får du en bättre spridning av värme och kyla. Ett annat alternativ för stora hus är att installera två värmepumpar. För mindre bostäder eller hus med öppen planlösning räcker det med en inomhusdel, det vill säga en single-split. Generellt ska inomhusdelen placeras högt och centralt för att värmen ska spridas på bästa sätt. En luftvärmepump är dessutom lätt att installera då du varken behöver gräva eller borra i berg eller mark.

Ett komplement till din nuvarande uppvärmning

Luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. En luftvärmepump fungerar genom att utomhusdelen tar värme från luften utomhus och överför den till inomhusdelen, som sedan värmer inomhusluften. Eftersom luft-luftvärmepumpen använder sig av utomhusluft kan verkningsgraden variera med utetemperaturen. Sjunker temperaturen ger värmepumpen mindre värme till huset samtidigt som energibesparingen minskar. Värmepumpen är trots det effektiv. För varje kWh el den drar avger den i snitt 3,4 kWh värme. Mellanskillnaden är gratis energi från uteluften. Se därför en luftvärmepump som ett komplement till din nuvarande uppvärmning som täcker 35-55% av husets värmebehov. Vissa pumpar klarar dock lägre temperaturer än andra.

Hur stor besparingen blir beror på var i landet du bor, på husets uppvärmningsbehov och planlösning samt hur stor temperaturskillnad du accepterar mellan olika rum. För exempelvis sommarhus eller hus som inte har en öppen planlösning kan luftvärmepumpen ge lägre värmetillskott och därmed inte vara en lika lönsam investering Hur stor besparingen blir beror på var i landet du bor, på husets uppvärmningsbehov och planlösning samt hur stor temperaturskillnad du accepterar mellan olika rum.

Det nordiska klimatet

Det är viktigt att kontrollera att den värmepump du funderar på att köpa fungerar i vårt nordiska klimat. Från början var de flesta luftvärmepumparna utvecklade för att användas för luftkonditionering i varma länder. Dessa modeller brukar kallas "Europamodeller" och kan generellt bara garantera värmedrift ner till -10°C.

Luftvärmepump - mer än bara en värmekälla

En luftvärmepump renar inomhusluften från damm och partiklar, som till exempel pollen. Vanligast är att luften filtreras genom ett plasmafilter innan den förs vidare in i huset. Luftfiltret gör också att det inte blir dammigt lika lätt. En annan metod är jonisering, där renande, negativa joner neutraliserar de ofräscha partiklarna som finns inomhus. Oavsett metod bidrar luftvärmepumpen till en hälsosammare inomhusmiljö.

Heta sommardagar kan du även ställa in luftvärmepumpen på kyla och njuta av en härlig svalka. Ytterligare en funktion är att du kan ställa in den på underhållsvärme när du åker från sommarstugan eller fritidshuset på hösten. Då slipper du den fuktiga sommarstugeluften och håller effektivt värmen i stugan under de kallare årstiderna.

Scop- och Cop-värde

En luftvärmepump har en förhållandevis låg investeringskostnad jämfört med hur mycket energi och pengar du sparar. För att mäta din besparing under ett år ska du titta på luftvärmepumpens årsvärmefaktor, eller SCOP-värde (Seasonal Coefficient of Performance), som det också kallas. Det är en märkning som visar hur många gånger mer värmeenergi luftvärmepumpen ger jämfört med den energi värmepumpen förbrukar under ett år. Ju högre siffra, desto bättre. Även om du får betala lite mer för ett högre SCOP-värde, ger dessa pumpar i gengäld en högre besparing och är också mer miljövänliga.

Alla värmepumpar är även märkta med ett COP-värde (Coefficient Of Performance). Det är ett testresultat som talar om hur många kilowatt värmepumpen kan generera per förbrukad kilowatt vid en given utomhus och inomhustemperatur. Ett COP-värde på 4 betyder att värmepumpen genererar 4 kilowattimmar per använd kilowattimme. Igen - ju högre värde, desto bättre. Men vid val av värmepump är SCOP-värdet det viktigaste eftersom det anger hur effektiv pumpen är i genomsnitt under ett helt år.

SEER- och EER-värde

SEER (Season Energy Efficiency Ratio) och EER (Energy Efficiency Ratio) är motsvarigheten till SCOP- och COP-värde för att mäta värmepumpens prestanda i kyldrift. Alltså när den är inställd på luftkonditionering eller kylläge.

EER mäter relationen mellan tillförd energi och utvunnen kylenergi. Till exempel om EER värdet är 4,0 kan du få ut 4 gånger så mycket kyla från din värmepump jämfört med den energi som du förbrukar.

SEER eller årskylningsfaktorn visar hur mycket kyla som värmepumpen ger i förhållande till hur mycket energi den gör av med, utslaget över hela året.

Köldmedium

Köldmedium är en gas som kan transportera värme vilken används i värmepumpar men också i kylskåp. Tidigare användes ofta freoner som köldmedium tills man upptäckte att dessa var mycket skadliga för miljön, då freoner bryter ner ozonlagret. I dag används andra alternativ som inte ger samma negativa miljöpåverkan, till exempel R410a, vilket är det vanligaste köldmediet i värmepumpar. Det kan dock fortfarande vara skadligt för både människor och miljö. Därför ska installation och annan service alltid skötas av en certifierad luftvärmepumpstekniker.