När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka går överskottet automatiskt ut på elnätet. Teckna ett elavtal för mikroproduktion för att få betalt för din överskottsel.

 

 

Ersättning från solceller på tre sätt

Du som producerar din egen, fossilfria solel kan få ersättning på tre sätt:

1. Nätnytta
Den el du tillför elnätet gör att ditt elnätsbolags kostnad för att överföra el till andra kunder i närheten minskar. Ditt elnätsbolag betalar dig några öre per kWh för denna så kallade nätnytta.

2. Elförsäljning
Din överskottsel går automatiskt ut på elnätet. För att få betalt behöver du teckna ett elhandelsavtal för mikroproduktion med det elbolag som du vill sälja din solel till.

3. Skattereduktion
Du kan begära skattereduktion med 60 öre/kWh för den solel du matar in på elnätet. Du ansöker om reduktionen i din inkomstdeklaration.

 

Ersättning för nätnytta

Innan du slår på din solcellsanläggning måste du kontakta ditt elnätsbolag. Ibland behöver de byta din elmätare innan du startar din anläggning, annars kan din elproduktion räknas som elförbrukning. Har du frågor angående när du kan starta din anläggning eller mätarbyte så vänder du dig till ditt elnätsbolag.

Äger vi på Vattenfall ditt elnät så hittar du mer information och svar på vanliga frågor på Vattenfall Eldistributions hemsida.

Efter att du kommit igång med att producera solel betalas din ersättning för nätnytta ut automatiskt till dig från ditt elnätsbolag.

Frågor och svar om mätarbyte hos Vattenfall Eldistribution

 

Ersättning för elförsäljning

För att få betalt utöver nätnyttan behöver du först skaffa ett så kallat inmatningsabonnemang hos ditt elnätsbolag. Inmatningsabonnemanget innebär att du har två olika avtal; ett för uttaget (d.v.s. elen du köper till ditt hushåll) och ett för inmatningen (d.v.s. elen du matar in på elnätet).

Därefter tecknar du ett elavtal för mikroproduktion hos ett elbolag. Du väljer själv vilket elbolag du säljer din el till. Du måste dock köpa el från samma bolag som du säljer el till.

Vi på Vattenfall köper gärna din solel. Ring oss på 020-272 000 eller läs mer via länken nedan.

Läs mer om att sälja solel till Vattenfall

 

Ersättning genom skattereduktion

Du kan begära skattereduktion med 60 öre/kWh för den solel du matar in på elnätet. Ditt elnätsbolag lämnar årligen en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du köpt och levererat. Du använder kontrolluppgiften för att ansöka om skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

Du kan få reduktion för max 30 000 kWh per år och du kan inte få skattereduktion för fler kWh än du köper.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets webbplats 

Mer om lönsamhet och solceller