Lönsamt att sälja solel

Den el som dina solceller producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Den el du inte använder levereras automatiskt ut på elnätet. Det kallas överskottsel och den kan du sälja till oss. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

Så här säljer du din överskottsel

Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Högst så många kWh el som tas ut från nätet under året i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh per år. Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el.

Avtalsvillkor för mikroproduktion

Avtalsvillkor för Småskalig elproduktion

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig med dina frågor om mikroproduktion.

Telefon: 020-27 20 00
måndag till torsdag 8–16.30
fredagar 8.30–16.30

Vanliga frågor och svar