Checklista för solceller

 

Vad roligt att du är intresserad av att börja producera din egen, fossilfria solel. Gå gärna igenom vår checklista för att se till att du har allt på plats inför beställning och installation.

Inför beställning     Inför installation     Efter installation

Inför beställning

1. Se till att vara ansluten till elnätet och ha en elcentral

Vi erbjuder inte off grid-lösningar och installerar endast solceller på byggnader som är anslutna till elnätet och har en elcentral. Om el inte finns framdragen till byggnaden så behöver du se till att kabelskyddsrör med dragsnöre är nedlagt i marken innan installationsdagen.

 

2. Kontrollera takets skick

Det är ditt ansvar att säkerställa att ditt tak är i tillräckligt bra skick för en solcellsinstallation. Ta hjälp av en fackman om du är osäker.

 

3. Kontrollera om du behöver bygglov

Vanligtvis krävs inte bygglov för solceller, men det kan behövas för hus som är värdefulla ur exempelvis kulturhistorisk synpunkt. Fråga din kommun om du behöver bygglov.

 

4. Se över din försäkring

Ofta krävs ingen tillägsförsäkring för solceller, men fråga ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

 

5. Se om du kan göra skatteavdrag för grön teknik eller rot-avdrag

Den eller de personer som äger huset som solcellerna ska installeras på har rätt att göra skatteavdrag för grön teknik eller rot-avdrag på installationen. Du eller ni behöver dock ha skatteutrymme för avdraget. Kom ihåg att avdragen inte kan kombineras.  

Mer om grön skattereduktion på skatteverket.se 

Mer om rot-avdrag på skatteverket.se

Se hur mycket rot och grön skattereduktion du använt hittills i år

 

Inför installation

6. Invänta besked om installationsdag

Efter att du beställt gör vi en så kallad föranmälan till ditt nätbolag. Vi kan inte planera in din installation förrän den godkänts. Har du frågor kring din föranmälan så vänder du dig till ditt elnätsbolag. Äger vi på Vattenfall ditt nät så kontaktar du Vattenfall Eldistribution.

Mer information hos Vattenfall Eldistribution

När din installation närmar sig kommer du att bli kontaktad för att boka in tid för leverans och installation. Ungefärligt leverans- och installationsdatum hittar du i din offert. Exakt datum beror bland annat på tillgång på material och installatörer samt väderförhållanden.

 

7. Var hemma vid leverans och installation

Du behöver vara hemma när din solcellsanläggning levereras och under delar av installationen. Arbetet tar några dagar och du och din installatör kommer överens om när du behöver vara tillgänglig. Kom ihåg att avboka om du skulle få förhinder.

 

8. Bestäm leveransplats

För att din solcellsanläggning ska kunna installeras ska en tung lastbil kunna köra fram till din tomtgräns. Det behöver finnas en hård yta att lasta av materialet på.

 

9. Tänk ut var växelriktare och eventuellt batteri kan placeras

Du och installatören kommer tillsammans överens om var anläggningens växelriktare ska monteras, men fundera gärna på en lämplig plats innan dess. Växelriktaren ska monteras på en vägg, helst  i närheten av din elcentral. Väggen behöver kunna bära växelriktarens vikt på 15-30 kg och måste ha en fri yta som är 1,9 m bred och 1,6 m hög. Det kan vara bra att tänka på att växelriktaren ger ifrån sig ett lågt brummande ljud. 

Har du beställt ett solcellsbatteri ska detta kunna placeras inomhus i närheten nära växelriktaren. Det behöver en yta på 129x19x131-190 cm och får inte utsättas för frost, fukt, höga temperaturer eller direkt solljus.

 

10. Se över din internetuppkoppling

För att kunna följa din elproduktion via din mobil eller dator behöver växelriktaren kopplas upp mot internet. Där växelriktaren placeras behöver det finnas uppkoppling via wifi eller nätverkskabel.

  • För uppkoppling via wifi behöver du ha minst 1 Mbit stabil wifi-hastighet nedströms med routern på 2,4 GHz-bandet. Det finns flera tjänster på internet som enkelt låter dig kontrollera din trådlösa hastighet.
  • Vill du ha uppkoppling via nätverkskabel behöver du före installationsdagen ha dragit en nätverkskabel till den plats där du vill ha växelriktaren placerad.

 

11. Ladda ner din app

Ladda ner appen som tillhör din växelriktare före installationsdagen, så kan din installatör hjälpa dig att komma igång med att följa din elproduktion i mobilen. Du ser vilken växelriktare du kommer att få i din offert.

Ladda ner och kom igång med din app 

 

12. Ha extra takpannor till hands

Vi försöker alltid göra så lite åverkan som möjligt på ditt hus och din tomt, men på tak med takpannor kan ibland någon eller några takpannor spricka. För att undvika förseningar i arbetet är det bra om du har några extra takpannor hemma på installationsdagen. 

 

Efter installation

13. Kontakta ditt elnätsbolag

Innan du slår på din solcellsanläggning måste du kontakta ditt elnätsbolag. Ibland behöver de byta din elmätare innan du startar din anläggning, annars kan din elproduktion räknas som elförbrukning. Har du frågor angående när du kan starta din anläggning eller mätarbyte så vänder du dig till ditt elnätsbolag.

Äger vi på Vattenfall ditt elnät så hittar du mer information och svar på vanliga frågor på Vattenfall Eldistributions hemsida.

Mer information hos Vattenfall Eldistribution

 

14. Betala fakturan för solcellsanläggningen

Efter att solpanelerna monterats får du din faktura från oss. Du behöver betala den även om du inte kunnat börja producera solel än.

 

15. Slå på din anläggning och följ din elproduktion

När mätarbytet är klart kan du slå på din anläggning. Du kan följa hur mycket du producerar i en app i mobilen eller via en onlineportal i din dator. Du får inloggningsuppgifter av installatören i samband med din installation. Har du beställt en smartmätare till din anläggning kan du även följa din försäljning och förbrukning. 

Kom igång med att följa din elproduktion

 

16. Sälj din överskottsel

För att få betalt för den överskottsel som går ut på elnätet behöver du teckna ett elavtal för mikroproduktion med det elbolag som du vill sälja din solel till.

Mer om att sälja el från solceller

Mer om att sälja solel till Vattenfall

 

17. Ansök om skattereduktion

Du kan begära skattereduktion med 60 öre/kWh för den solel du säljer tillbaka till elnätet. Du ansöker om reduktionen i din inkomstdeklaration. 

Mer om skattereduktion på Skatteverkets webbplats