Renare inomhusmiljö med en luftvärmepump

Luftvärmepumpen är mycket mer än bara en värmekälla. Den kan även användas som luftkonditionering och dess inbyggda filter renar luften från damm och skadliga partiklar.

Förorenad och torr luft

Fler uppmärksammar problemet med förorenad och torr luft - inte bara den vi andas utomhus men också att det finns farliga ämnen i inomhusluften. Faktum är att inomhusluften vanligtvis är flera gånger mer förorenad än utomhusluften. I Sverige vistas vi upp till 90 procent av vår tid inomhus på grund av vårt kalla klimat. Därför är det ännu viktigare att skapa en bra inomhusmiljö och ständigt förnya luften. Experter har till och med varnat för hur dålig luft kan ha en negativ påverkan på sömn, koncentrationsförmåga och prestation. Hälsa handlar alltså inte bara om kost och träning, utan även om kvalitén på luften du andas in.

En luftvärmepump tar bort dålig lukt

En annan aspekt av dålig inomhusmiljö är dåliga lukter som kan uppstå av olika anledningar. Du kanske lider av röklukt i din lägenhet eller dålig lukt från avloppet. En luftvärmepump har ett inbyggt filter som fångar upp damm och pollen och dessutom bidrar till att ta bort dålig lukt i huset på samma sätt som en luftrenare.

Olika pumpar gör detta på olika sätt. Vissa använder jonisering, där renande, negativa joner neutraliserar de ofräscha partiklarna som finns inomhus. Luften blir urladdad och frisk, precis som efter ett åskväder. Andra använder en annan teknik som kallas Nanoe-G, vilken effektivt eliminerar 99% av alla bakterier, virus och mögelsporer. Värmepumpen renar inte bara luften utan håller dessutom dessa skadliga mikropartiklar borta från möbler och minskar risken för uppkomsten av mögel på ytor.

Genom att rengöra innerdelen av din luftvärmepump en gång om året så ökar du livslängden på pumpen. Det finns luftvärmepumpsspray att köpa som effektivt bort smuts och eventuella lukter.

Underhållsvärme får fritidshuset att må bättre

En annan av luftvärmepumpens funktioner är underhållsvärme. Ett misstag många begår är att stänga av värmen och lämna fritidshuset över vintern. När kylan sedan kommer och inomhustemperaturen blir mer ojämn ökar luftfuktigheten inomhus, vilket kan leda till fuktskador. När fukten i sin tur letar sig in i exempelvis möbler och väggar ökar risken för mögel, vilket bidrar till den välbekanta unkna lukt som många associerar med sommarstugor. Andra risker som uppstår i ouppvärmda hus är frostskador då kylan i värsta fall kan spränga vattenledningar.

Underhållsvärme innebär att du kan ställa in pumpens termostatinställning på en låg temperatur som motverkar att detta händer. Då går pumpen även upp på hög fläkthastighet för att skapa bättre luftrotation. Generellt ska inomhustemperaturen vara minst +5°C över utomhustemperaturen för att skapa ett bra inomhusklimat, men i många fall så räcker det med en inomhustemperatur på +5-10°C. Beroende på märke och modell kan en luftvärmepump ställas in på en underhållsvärme på omkring +8°C och +13°C.

Luftvärmepump som avfuktare

Du kan också använda de flesta luftvärmepumpar som avfuktare. De fungerar bra i utrymmen som har hög luftfuktighet som i exempelvis en källare. Pumpen körs då på avfuktningsläge med svag kyla, och fångar upp till två liter vätska i timmen. Vid användning i värme- eller kylläge minskar normalt sett en luftvärmepump luftfuktigheten med 5-10 procent genom att luften cirkuleras.