Växelriktaren i ett solcellssystem har som huvudfunktion att omvandla den likström som produceras av solcellsmodulerna till växelström som du använder själv eller säljer tillbaka ut till elnätet.

Växelriktare

För att göra det så effektivt som möjligt måste växelriktaren också ha en adaptiv optimeringsfunktion som vid varje tidpunkt belastar solcellsmodulerna för att uppnå maximal effekt oavsett solintensitet eller skuggningar, s.k. Maximum Power Point Tracker, vilket ofta förkortas MPPT

Strängoptimerat system

Det traditionella och på den globala marknaden dominerande sättet att lösa detta är att använda strängväxelriktare där båda dessa funktioner är inbyggda i en och samma produkt och en MPPT optimerar en sträng, dvs en rad seriekopplade solcellsmoduler. En typisk sådan växelriktare för ett villatak innehåller oftast en eller två MPPTer. Fördelen med fler MPPTer är att strängarna kan läggas så att panelerna i en sträng får en likartad solinstrålning och strängarna kan optimeras var för sig, till exempel om man har tak i olika väderstreck eller om delar av taket påverkas av skuggning under delar av dagen. Läs mer om vår växelriktare för strängoptimerat system.

Moduloptimerat system

I stället för att som i strängväxelriktaren optimera en hel rad av paneler och ha funktionen inbyggd så kan optimeringsfunktionen vara distribuerad till moduloptimerare som sätts upp på taket, typiskt en per modul. Fördelarna med en MPPT per panel är att panelerna kan läggas i flera olika riktningar och att de kan minimera effektförluster vid delvis skuggade paneler. Lösningen har fortfarande en central enhet som gör om likström till växelström på samma sätt som för den klassiska strängväxelriktaren. Lösningen ger också möjlighet att följa upp produktionen per panel och inte bara per sträng. Samtidigt innebär det att många fler komponenter introduceras i systemet vilket den ökar den totala investeringskostnaden. 

Vi hjälper dig välja rätt solcellslösning 

Vilket som är den bästa lösningen för dig beror på ditt taks förutsättningar. Finns det närliggande träd som då och då skuggar ditt hus? Har du ett brutet tak? Eller vill du kunna följa hur varje enskild panel presterar? Vi hjälper dig med att välja rätt lösning beroende på ditt taks förutsättningar och dina önskemål.  

Följ din produktion i realtid 

Övervakning av anläggningen sker i realtid vilket ger dig full koll på hur anläggningen presterar via din telefon, surfplatta eller dator. Det möjliggör också felsökning och support på distans. Du kan enkelt upptäcka om din anläggning presterar som den ska och även få veta när det sker någon förändring. 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja