Fakta om solceller

Hur mycket el producerar solceller per år? Hur effektiva är egentligen solceller? Hur många soltimmar är det i Sverige? Här hittar du svar på många frågor och annan matnyttig fakta kring solceller.

Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt och 57 procent säger att solceller är den mest önskvärda åtgärden, enligt Svensk Fastighetsförmedlings 2016 års Trendrapport.

Priserna har sjunkit med 75-80 procent de senaste åren. Samtidigt har antalet installationer av privata solcellsanläggningar i Sverige ökat med 42 procent under 2015, enligt Energimyndigheten.

I Sverige står solceller för omkring 0,1 procent av den totala energikonsumtionen. I Tyskland är motsvarande siffra 7 procent.*

Den första solcellen baserad på kisel tillverkades redan 1954 av Bell Laboratories.**

Hela 173.000 terawatt solenergi träffar jorden kontinuerligt. Det är mer än 10.000 gånger världens totala energianvändning.**

Solstrålningen genererar upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvm och år i Sverige.* En solcellspanel kan idag omvandla ungefär 16% av solinstrålningen till energi.

Priset på solceller är hundra gånger lägre idag än år 1977. Samtidigt har kvalitén på solpaneler ökat. Bra utveckling!

Soltimmar i Sverige

Normal solskenstid på ett år. **

 

* Källa: http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi 

**Källa: SMHI

Normal solinstrålning på ett år: Här ser vi att fördelningen över landet är väldigt jämn.**