Besiktningsbesök

Även fjärrvärmecentralen behöver regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett besiktningsbesök kan du känna dig trygg då en erfaren tekniker ser över din central och informerar dig om eventuella åtgärder som bör vidtas.

Pris: 1 700 kr

Debitering
Kostnaden debiteras som en engångskostnad efter
besöket.

Tillkommande arbete
Om det krävs ytterligare åtgärder på fjärrvärmecentralen utöver de som ingår i besiktningsbesöket så utförs dessa först efter överenskommelse med dig. Dessa debiteras separat.


Vid frågor 
är du varmt välkommen att kontakta kundservice.


Produktblad - Serviceavtal och besiktningsbesök

Kontakta oss vid intresse

Se till att värmeväxlaren är i toppskick

När du servar din fjärrvärmecentral minskar du risken för oförutsedda störningar och extra reparationskostnader. Bokar du ett besiktningsbesök får du en genomgång av statusen på din fjärrvärmecentral av en erfaren tekniker. Resultatet dokumenteras i ett serviceprotokoll och du får råd om hur eventuella avvikelser kan åtgärdas.

Vill du hellre få regelbunden tillsyn av din fjärrvärmecentral? Då rekommenderar vi istället vår tjänst Serviceavtal.

  • funktionskontroll av automatikutrustning för värme
  • värmekurva, regler/motorventil
  • funktionskontroll av varmvattenregulator
  • kontroll av varmvattentemperatur
  • täthetskontroll av värmeväxlare
  • funktionskontroll av expansionskärl
  • luftning av värmeväxlare
  • funktionskontroll av pump och pumphastighet.
  • primärflödeskontroll, vid behov rensning av filter

Passar dig som önskar:

Ett enstaka servicebesök av din värmecentral
Ett enstaka servicebesök av din värmecentral
Lära dig mer
Lära dig mer
Mer trygghet
Mer trygghet

Intresseanmälan för besiktningsbesök

En tekniker kommer att kontakta dig på telefon för tidsbokning efter att du skickat in din intresseanmälan.

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.