Vi är specialiserade inom anläggningsförvaltning. Detta innebär att vi kan driva och underhålla er produktionsanläggning på ett säkert sätt med stor effektivitet, hög drifttillgänglighet och samtidigt skapa mervärde både för dig och oss.

Drift och underhåll av värmekraftverk

Exempel på tjänster vi utför:

  • Drift av värmekraft, vattenrening och hamnar
  • Underhåll på mekanisk, instrument och elektrisk utrustning
  • HSE - Hälsa, Säkerhet, Miljö
  • Projektverksamhet
  • Verksamhetsutövaransvar för hela anläggningar

Våra uppdrag för värmekraftsanläggningar innehåller idag allt från enskilda drift- och underhållsuppdrag till heltäckande funktionsentreprenader.

Totalentreprenad för gasturbinanläggningar

Anläggningsägaren får hjälp med drift, underhåll, myndighetskontakter, tillstånd och rapportering.

Drift och underhåll av gasturbiner

Vi driver många gasturbinanläggningar. Gasturbinerna levererar bland annat systemtjänster för frekvenshållning vilket innebär att de ska täcka upp för plötsliga bortfall av elproduktion eller distributionsstörningar inom landet. Anläggningarna ligger i beredskap hela året.

I uppdraget ingår att vi utför och ansvarar för drift och underhåll samt till entreprenaden kopplade myndighetskontakter, tillstånd och rapportering. Vi har också omfattande kunskap kring förstudier och genomförande av projekt.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Lotta Sanfridson på telefon 070-234 87 99 eller e-post lotta.sanfridson@vattenfall.com

Kontakta Marcus

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859