Vattenfall Services utför projekt inom svets och rörmontage för tryckbärande system oavsett tryck och material

I vårt utbud ingår allt från reparationer och byte av komponenter till nybyggnation av hela processystem. Som exempel ledningsdragning, pumpar och ventiler inom tillverkning av läkemedel, livsmedel och kemikalier men även inom fjärrvärme och processindustri.

Med hög kvalitet och spårbarhet levererar och installerar vi rörsystem med korta deadlines och kan tack vare välbeprövad prefabverksamhet i våra verkstäder installera stora system under korta stopp i era anläggningar för att maximera er produktionstid.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 och SS-EN 1090-1, har bra kvalitetsstyrning på svetsade och monterande tjänster inom tryck och kraftbärande området. Vi utför arbeten enligt tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EG med harmoniserade standarder.

  • Eurocode 3 Beräkning och dimensionering
  • SS-EN 1090-2 Tillverkning stålbyggnader
  • SS-EN 13480 Tryckbärande rör
  • SS-EN 13445 Tryckbärande kärl

Till Vattenfall Services alla certifikat

Rörmontage med höga krav

Med rörmontage i en läkemedelsfabrik ställs extra höga krav på hygien och kvalitet.

2 300 rörskarvar i läkemedelsanläggning

Hösten 2016 inledde vi ett samarbete med ÅF Industri AS för ett projekt på en fabrik i Overhalla i Norge. I fabriken tillverkas fiskvaccin och syftet med projektet var att utöka produktionskapaciteten på anläggningen. Att arbeta i en läkemedelsanläggning med dess höga krav på kvalitet och renhet var en utmaning.

Vi ansvarade för tillverkning av plattformar och stativ samt montage av rör, medan ÅF stod för konstruktion och driftsättning. Så mycket som möjligt av montaget prefabricerades vid Vattenfall Services egen verkstad i Limabacka utanför Ringhals. Projektet omfattade totalt cirka 2 300 rörskarvar.

Jobbet utfördes med automatsvetsar som ger en jämn och hög kvalitet på svetsfogarna. Som mest jobbade nio av våra tekniker på anläggningen.

Tack vare ett väl utfört projekt inom givna ramar har Vattenfall Services fått förnyat förtroende kring utbyggnad av denna fabrik under hösten 2019.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Thomas Axelsson på telefon 076 130 25 18 eller e-post thomas.axelsson2@vattenfall.com 

Kontakta Lennart

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja