Vi bygger och underhåller ställverk, transformatorer och kopplingsapparater

Regelbundet underhåll minskar inte bara risken med oplanerade och dyras strömavbrott. Det ger även apparaterna längre livslängd. På så sätt blir underhållet en dubbel besparing.

Varje station och ställverk har sitt unika behov av underhåll. Som leverantörsoberoende har vi kompetens och erfarenhet från de flesta fabrikat och modeller som förekommer på marknaden. Vi underhåller stationer, ställverk, transformatorer och kopplingsapparater. Först tar vi fram ett generellt serviceprogram baserat på fabrikat, ålder och spänningsnivå. Därefter kompletterar vi med leverantörens rekommendationer, rekommendationer i EBR Stationer och vår långa erfarenhet.

Vi anpassar vårt underhållsavtal efter dina behov. Exempel på underhåll vi utför är:

 • Oljeprover på transformatorer
 • Termografering
 • Jordtagsmätning
 • Batteriunderhåll
 • Besiktning av stål och fundament i ställverk
 • Underhåll av lindningskopplare
 • Ogräsbekämpning 

Vi tidplanerar gärna det förebyggande underhållet på individnivå i underhållsavtalet. Varje underhållsavtal drivs av en utpekad underhållsledare vilket gör att du alltid bara behöver vända dig till en kontaktperson. Läs även mer om teknik

Stationsunderhåll åt BillerudKorsnäs

Med analyser, service och markunderhåll håller BillerudKorsnäs sina transformatorer i toppskick.


Helhetslösning åt BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs Skärblacka har insett lönsamheten i att låta expertis sköta allt underhåll. Vi har tagit fram ett skräddarsytt helhetskoncept som innebär

 • Oljeprover på transformatorer
 • Termografering
 • Ogräsbekämpning
 • Underhåll på 130 kV-ställverket
 • Jordtagsmätning
 • Batteriunderhåll
 • Besiktning av stål och fundament i ställverket
 • Underhåll av lindningskopplare och apparater

Den höga kompetensen hos våra tekniker och underhållsledare skapar trygghet och levererar högkvalitativt resultat, vilket och har gjort att BillerudKorsnäs successivt breddat affären.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig. 

Kontakta Per Redtzer på e-post per.redtzer@vattenfall.com

Kontakta Anders

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja