Med regelbundna tester och analyser av oljor och gaser upptäcker du fel i tid. Därmed kan du undvika kostsamma driftstopp och haverier i transformatorer och andra maskiner.

Vårt moderna oljelaboratorium erbjuder analystjänster med hög kompetens och avancerad analysteknik. Genom analyserna får du råd som ger längre livslängd på oljor och maskiner.

Bland våra kunder finns industrier, kraftbolag och alla andra som har maskiner med transformatoroljor, smörjoljor, hydrauloljor.

Formulär för att beställa utrustning för provtagning

Analyssvar via webben

Du som skickar dina oljor för analys hos oss får snabbt analysresultaten via vår webblösning. 

Logga in

Analysmetoder

  • Haltbestämning av inhibitorer i transformatorolja med GC-MS
  • DC-resistivitet enligt IEC 247
  • Bestämning av neutralisationstal med potentiometrisk titrering för transformatorolja och smörjolja
  • Bestämning av hydrolysstabilitet på smörjolja
  • Flampunkts mätning
  • Bestämning av en oljas luftavskiljningsförmåga
  • ICP-OES
  • Varnish
  • Ruler

Vi utför följande analyser enligt angiven standard:

AnalyserStandard
Bastal ASTM D2896
Blandbarhetstest In-house
Korrosivt svavel (CCD-Cigré) IEC 62535
DC resistivitet IEC 247
DBDS ASTM D1275B
Densitet 15°C SIS 021411
DP-värde IEC 459
Elementanalys, ICP ASTM D5185
Filterfaktor, CFPP EN 116
Filterfaktor (1.2μm) CETOP
Flampunkt ASTM D93
Furfuralhalt ASTM D5837
Förlustfaktor IEC 247
Färg ASTM D1500
Gasanalys, GC-headspace ASTM D3612C
Gelbildning In-house
Genomslagshållfasthet SS-EN-60156
Glykolhalt ASTM D2982
Gravimetrisk test (0,8µm) In-house
Grumlingspunkt SS-EN 23015
Gränsytspänning ISO 6295
Hydrolysstabilitet ASTM D664
Inhibitorhalt HPLC
Inhibitorhalt GC-MS
IR-spektrum FT-IR
Luftavskiljning ASTM D3427
MPC, Varnish ASTM D7843-12
Neutralisationstal ASTM D664
Nötningsmetaller, ICP ASTM D5185
Okulärbesiktning In-house
Olöslig rest i pentan (>0,8μm) ASTM D4055
Partikelräkning ISO 4406
PCB KM 691107-1
PH -
RPVOT ASTM D2272
Ruler 1 (Amines) ASTM D 6971
Ruler 2 (Phenols) ASTM D 6971
SEM -
Skumtendens ASTM D982 mod.
Slamutfällning In-house
Svavelhalt ASTM D4294
Tillsatsmedel, ICP ASTM D5185
Vattenavskiljning ASTM D1401
Vattendestillation, xylen ISO 3733
Vattenhalt KF ASTM 6304
Vattenhalt KF, ugn ASTM 6304
Viskositet 40° ASTM D445
Viskositet 100°C ASTM D445
Viskositetsindex (VI) ASTM D2270
Utredning av expertis

Formulär för att beställa utrustning för provtagning

Kontakta Mikael Wassner på telefon 070 666 36 90 eller e-post mikael.wassner@vattenfall.com

Kontakta Mikael

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja