Underhåll av ledningar ökar livslängden och minskar risken för avbrott och onödiga reparationskostnader. 

Vattenfall Services bygger och underhåller elnät med dess ingående apparater men även nät för optofiber. Vi har kompetens, material, verktyg och maskiner för att  utföra projekt så att du kan ägna dig åt din kärnverksamhet. Enstaka insatser eller helhetsgrepp kring din anläggning.

  • Projekterar
  • Bereder
  • Bygger
  • Underhåller
  • Besiktigar

Vi arbetar på spänningar från 0,4 kV och upp till 400 kV. De mesta underhållet kan vi utföra med AMS, en arbetsmetod som innebär att slutkunden har spänning i ledningen även när vi utför underhåll.

Från 0,4 kV upp till 400 kV

Upplands Energi investerar i elnätet

Upplands Energi har ökat investeringstakten i sitt elnät. För att klara detta med rätt kvalitet, säkerhet och prisnivå har man valt att teckna ramavtal med Vattenfall Services. Vattenfall Services har utfört ett flertal projekt med projektering/beredning och utförande för att störningssäkra Uppland Energis elnät som inneburit ombyggnation av luftledningsnätet till isolerade ledningar i luft eller ersatt av jordkabelnät med nya nätstationer. Underhållsåtgärder som transformator byten med PCB sanering av byggfogar samt AMS rengöring har utförts. Underhåll i fördelningsstationer och kontrollanläggningar ingår i ramavtalet.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Per Redtzer  på e-post per.redtzer@vattenfall.com

Kontakta Anders

Vill du felanmäla strömavbrott ring 020-82 58 58 eller besök www.vattenfall.se och välj kundservice.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja