För att säkerställa el till hela Sverige samverkar många olika entreprenörer och kompetenser. En viktig aspekt för att arbetet ska fungera och vara säkert är att alla har tillgång till korrekt och uppdaterad teknisk dokumentation.

Inom Vattenfall Services erbjuder våra kunniga konsulter dokumentation för omfattande om- och nybyggnationer men även mindre installationer av olika typer av anläggningar i elnätet. Vi arbetar med större delen av energibranschen, till exempel elnät, fjärrvärme, belysningsanläggningar, vattenkraft och mikroproduktioner såsom solcellsanläggningar.

I arbetet dokumenteras allt från placering i kartan, typ av utrustning i stationer och kabelskåp såsom frånskiljare, säkringar, transformatorer till typ av markkablar och luftledningar med mera. Utöver teknisk dokumentation erbjuder vi även traditionella förvaltningstjänster för till exempel manualer och instruktioner.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Beredarstöd, exempelvis med ändringar och uppdateringar i olika GIS-system
  • Driftscheman inklusive uppdateringar och ändringar för att säkra övervakning
  • Kvalitetssäkrad slutdokumentation
  • Dokumentation av inmätta GPS-koordinater i olika GIS-system
  • Renritning och dokumentation i CAD
  • Kabelanvisning och administration
  • Migreringsarbete inklusive kvalitetskontroll av data innan samt korrigeringar efter byte av it-system

Kontakt!

Kontakta Marie Forsman på telefon: 070-227 16 07 eller via e-post: marie.forsman@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja