Grunden för ett framgångsrikt projekt är en bra projektledare som ser till att tidplaner, kvalitet och budget uppfylls enligt kundernas önskemål.

Vi på Vattenfall Services erbjuder projektledning för olika energiprojekt runtom i Sverige. Våra projektledarkonsulter har bred kompetens och varierad bakgrund och arbetar med allt från mindre punktinsatser till större och mer komplexa projekt. Vi kan till exempel erbjuda bemanning för roller såsom projektledare, delprojektledare, projektadministratör, projektkoordinator, projektingenjör och underhållsledare.

Vi arbetar utifrån den projektmetodik som kunden önskar, och genomgående läggs stort fokus på att uppnå resultat genom bland annat bra struktur avseende exempelvis planering, uppföljning och riskhantering, genomtänkta processer, kreativ problemlösning och tydlig kommunikation.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Projektledning och ledarskap, exempelvis organisation och styrning
  • Samordning av olika resurser, såsom personal och leverantörer
  • Utveckling och coachning av grupper och individer
  • Kommunikation av olika slag
  • Planering av exempelvis tid, ekonomi, leverans och kvalitet
  • Uppföljning, såsom utvärderingar, analyser och kontroller

Kontakt!

Kontakta Annika Swanberg på telefon: 076-136 42 33 eller via e-post: annika.swanberg@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja