Innan nya energianvändare ansluts till ett elnätverk är det viktigt att säkerställa att elnätet är tillräckligt robust för att klara av det ökade elbehovet.

Vi på Vattenfall Services erbjuder projektering och beredning av arbeten med luftledning och jordkabel 0,4–20 kV. Genom ett grundligt utrednings- och förberedelsearbete innan det operativa genomförandet kan vi minska risken för problem och öka driftsäkerheten för alla elnätsägare i Sverige.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Projektering: Projektering är en övergripande fas som ofta görs i samband med ett nytt anslutningsärende, förslag på ombyggnad eller nybyggnation eller behov av förstärkning av det befintliga elnätet. Vi undersöker vad som ska anslutas, vilken typ av utrustning/anläggning det handlar om och gör beräkningar på hur anslutningen kommer att påverka elnätet. Vi gör olika tester i nätägarens eget kart- och nätsystem där vi kontrollerar exempelvis dimensionering före och efter anslutning. Vi sköter kontakter med olika avdelningar hos nätägaren och medverkar i möten med berörda parter. Arbetet avslutas med en överlämning av ett omfattande underlag, som du som nätägare antingen kan ta vidare till beredning själv, eller anlita oss för.
  • Beredning: I nästa steg – beredningen – gör vi en mer djupgående analys av alla parametrar som lyfts som en del av projekteringen. Denna del av arbetet görs till stor del ute i fält och leder bland annat till samtal med markägare, schaktkartor, bygglov, kontroll av tillstånd och avtal, fastighetsfrågor och annat som på olika sätt kan påverka det fortsatta arbetet. Vi kan även hjälpa till med teknisk anläggningsdokumentation.

Kontakt!

Kontakta Anders Kim Johansson på telefon: 072-511 56 76 eller via e-post: anders.kimjohansson@vattenfall.com.   

 

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja