Foto: Izabela Sekuła

När nya delar i ett elkraftsystem ska byggas eller när befintliga delar ska förändras, till exempel för nya kunder, kan avancerade analyser krävas för att säkerställa optimal prestanda och stabil drift.

Vi på Vattenfall Services utför bland annat nätberäkningar och simuleringar för att analysera hur förändringar i drift och överföring av el påverkas i samband med anslutning av exempelvis ny vindkraft eller nybyggnationer av elnät och anläggningar kopplade till elnätet.

Våra elkraftingenjörer arbetar med alla nät från lågspänning upp till stamnät, har djup teknisk akademisk kunskap och lång arbetslivserfarenhet inom detta område. Vi medverkar dessutom med flera innovationsprojekt för att identifiera framtidens lösningar.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Kraftsystemanalyser och modellering i PSCAD och PSS/E
  • Selektivplanering
  • Utredning kring användande av felsensorer, FPI:er i mellanspänningsnätet för att minska avbrottstider
  • Lastberäkningar

Kontakt!

Kontakta Johanna Lindstén på telefon: 070-260 69 89 eller via e-post: johanna.lindsten@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja