Minskad energiförbrukning ger minskade energikostnader. Men för att använda energin mest effektivt, är det viktigt att veta var besparingar kan göras och vilka åtgärder som ger bäst effekt.

Vi på Vattenfall Services hjälper företag och verksamheter med energikartläggningar. Vi kan även hjälpa företag som omfattas av EKL (Lagen om energikartläggning i stora företag), som innebär en skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Våra konsulter är certifierade energikartläggare och har i många år arbetat med detta, redan innan lagen trädde i kraft. Vi arbetar nära våra kunder för att dels kartlägga verksamhetens energiförbrukning, dels att identifiera de åtgärder som ger störst resultat.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Övergripande energikartläggning: Vi tar fram en övergripande beskrivning av verksamhetens energianvändning, och delar upp den i olika energibärare. Vi identifierar vilka områden som har en betydande energianvändning och som kan vara aktuella för åtgärder. Utifrån detta görs en prioritering för djupare analys.
  • Detaljerad energikartläggning: I nästa steg ser vi över de prioriterade områdena, det vill säga de områden som har stor energianvändning och stor förbättrings- och åtgärdspotential. Vi samlar in och analyserar data och ser över vilka variabler som påverkar energiprestandan. Framtida planer och befintligt arbete med energianvändningen beskrivs också. Den detaljerade kartläggningen dokumenteras inklusive motiveringar och beslut för att kunna lämnas till Energimyndigheten.
  • Översyn av tidigare åtgärder: Om en tidigare energikartläggning har genomförts kan vi hjälpa till med utvärderingen av de tidigare identifierade åtgärderna, exempelvis vilka åtgärder har inte utförts och varför. Detta sammanställs för rapportering till Energimyndigheten.

Kontakt!

Kontakta Lars-Erik Lindström på telefon: 070-363 15 13 eller via e-post: lars-erik.lindstrom@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja