Om något händer med energiförsörjningen kan viktiga samhällsfunktioner i Sverige påverkas. För att hantera och lösa utmaningarna i en sådan situation krävs det att olika aktörer kan kommunicera och agera tillsammans på ett smidigt och strukturerat sätt. Radiokommunikationssystemet Rakel som idag används för svensk krisberedskap är ett mycket viktigt verktyg. Därför säkerställer Vattenfall Services Nordic AB att energibranschen får det stöd och den utbildning som behövs för att kunna arbeta med systemet.

I Sverige finns ett 40-tal gasturbiner, som är en viktig del i landets störningsreserv. Gasturbinerna startas exempelvis vid plötsliga och oplanerade bortfall i elproduktionen, för att inom 15 minuter kunna återställa elsystemet till normaldrift. För att säkra dess funktion krävs kontinuerligt underhåll och en beredskap om något skulle inträffa. Affärsområdet Värmservice inom Vattenfall Services har funktionsansvaret för fem av gasturbinerna.

– I vårt uppdrag ingår beredskap utanför ordinarie arbetstid. Uppstår ett larm är en underhållsingenjör snabbt på plats för kontroll. Vi använder Rakelsystemet i beredskap och vid ensamarbete. Fördelarna är bland annat att Rakel är ett säkert system och vi kan förmedla samma information till flera individer samtidigt. Det är dessutom avlyssningssäkert och fungerar även när andra kommunikationsvägar är utslagna, berättar Stefan Asplund, avdelningschef på Värmservice Gasturbiner.

När andra infrastrukturer inte fungerar

Rakel används idag av över 600 organisationer, bland annat polisen, räddningstjänsten, sjukvården och försvarsmakten. Stefan och hans kollegor på Värmservice har i arbetet med Rakel tagit hjälp av konsultteamet för Rakel på Vattenfall Services.

– Vi ansvarar bland annat för att koordinera och förvalta Rakel på uppdrag av olika energibolag inom exempelvis kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, eldistribution med mera. Några uppdragsgivare är exempelvis Vattenfall, E.ON, Ellevio och Svenska Kraftnät, berättar Lars Thorin som är rakelkoordinator på Vattenfall Services Nordic AB.

Rakel är robust och byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Eftersom det är ett eget system fungerar det när andra system inom exempelvis mobiltelefoni och it drabbats av överbelastningar, elavbrott eller andra störningar.

– För Värmservice Gasturbiner har vi implementerat ett upplägg med Rakel och vanlig telefoni i samma mobil, vilket underlättar för ingenjörerna. Svenska Kraftnät som äger gasturbinerna håller även på att installera en växel till samma applikation vilket kommer att förbättra arbetet framöver, berättar Lars Thorin.

Stöd och utbildning ökar teknikvanan

Även Gotlands Elnät AB har anlitat Vattenfall Services för stöd med Rakel.

– 2018 genomfördes en stor uppgradering av Gotlandslänken som tillgodoser Gotland med energi. I samband med arbetet uppstod flera totalavbrott och hela ön slocknade. Även mobiltelefonin drabbades. Det blev väldigt tydligt då att vi inte kunde förlita oss enbart på mobilerna i vårt dagliga arbete, berättar Mikael Hanell, driftstrateg på i Gotlands Elnät.

Gotlands Elnät hade redan 2018 tillgång till Rakel för krissituationer, men det användes knappt och innebar att medarbetarna inte kände sig trygga med systemet.

– I en stressad situation kan det vara svårt om man inte är van med tekniken. Vi insåg därför att vi behövde ändra vårt arbetssätt och använda Rakel mer regelbundet så att medarbetarna skulle bli vana och kunna hantera Rakel på bästa sätt i en krissituation, fortsätter Mikael.

Vattenfall Services hjälpte först Gotlands Elnät med bland annat inköp och programmering av fler Rakelenheter.

– Vi har mer än tredubblat antalet enheter nu så att varje medarbetare som arbetar i beredskap har en egen enhet. Vi har också en pool med extra Rakelenheter för sällananvändare som kan nyttjas vid behov, förklarar Mikael.

Nyligen genomförde Vattenfall Services en utbildning med användarna för att ge en bättre kunskap om Rakelsystemet, men också hur själva telefonen fungerar i praktiken.

– Utbildningen kördes på distans och anpassades till just vår verksamhet vilket gjorde systemet mer överskådligt. Den feedback jag fick från medarbetarna var att det var en jättebra och intressant utbildning, menar Mikael.

Rakels framtida utveckling

Rakel har använts i över tio år och i början på 2021 lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förslag till regeringen på hur Rakel kan utvecklas för att ta höjd för den digitalisering och teknikutveckling som har skett de senaste åren.

– I dag finns helt andra tekniska förutsättningar för kommunikation. Exempelvis kan bildöverföring och drönarfilmer vara till stor hjälp vid en insats, vilket inte fungerar med Rakel idag. Den preliminära planen är att utrullning och driftsättning av Rakel G2 kommer att ske under 2025, avslutar Lars.


Kontakt!

Kontakta Lars Thorin på telefon: 070-650 77 48 eller via e-post: lars.thorin@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja