Med hjälp av Vattenfall Services tar elbilsintensiva staden Amsterdam ytterligare ett steg i sin satsning för att erbjuda trygga och effektiva laddlösningar till sina miljömedvetna medborgare. 

Amsterdam, med närmare 900 000 invånare, är en av världens främsta städer när det handlar om eltransporter. Målet är att staden år 2025 ska ha noll fossila utsläpp. Staden har ett integrerat nät med tunnelbana, spårvagn och buss och ett tiotal pendelparkeringar, så kallade Park + Ride, runtom staden. Alla pendelparkeringar erbjuder laddpunkter för elbilar. 

I takt med att staden växer och att antalet elbilar ökar, ökar också belastningen på elnätet, vilket kan leda till kapacitetsbrist, speciellt under högtrafik. För att möta denna utmaning har Vattenfall Services i samarbete med Vattenfall R&D nyligen levererat en avancerad styrlösning och batteribackup till en av stadens pendelparkeringar. 

– Vi är ett team som arbetar med olika lösningar för energistyrning, och påbörjade uppdraget i mars när Amsterdams stad beställde denna lösning från Vattenfall R&D, berättar Helene Arnqvist, projektledare och teknikkonsult på Vattenfall Services.

Styrlösning för batteri och laddpunkter

Lösningen erbjuder en effektiv och trygg laddinfrastruktur, som kan säkerställa behovet av elförsörjning. Lösningen består av två huvudsakliga delar. Den första delen är hårdvara i form av ett 336 kWh batteri placerat i en stor container.

– Batteriet laddas när elnätet har kapacitet för att sedan avlasta elnätet vid kapacitetsbrist, förklarar Helene. 

Den andra delen är styrning av elbilsladdningen med bland annat prioritering av laddningar. 

– Enkelt förklarat så handlar det om tillgodose elfordon med el utifrån ”first come, first serve” så att säkringar inte utlöses vid överbelastning, säger Greg Lemon, som är en av teknikkonsulterna på Vattenfall Services som har utvecklad styrlösningen.

Genom styrprocessen stöttar elnätet och batteriet varandra att tillhandahålla el till ladduttagen. Vanligtvis laddar elnätet både batteriet och ett visst antal bilar samtidigt. Om antalet laddande bilar ökar, avbryter elnätet batteriladdningen och fokuserar på bilarna istället. Om antalet bilar ökar så pass att elnätet inte längre räcker till eller om elnätet temporärt dippar, träder batteriet i kraft för att hjälpa till med elförsörjningen. 

– Dessutom kan olika effekt fördelas till olika ladduttag beroende på när bilen påbörjade laddningen och hur mycket bilen har laddat – allt för att möjliggöra och effektivisera laddningen vid överbelastning, berättar Stefan Roxenborg som har utvecklat styrlösningen tillsammans med Greg Lemon.

Omfattande tester i Vattenfalls labb

Teamet har arbetat intensivt med att utveckla lösningen för att möta Amsterdams önskemål om snabb leverans. På grund av covid-19-pandemin var det inte möjligt att arbeta på plats i Amsterdam. Därför använde teknikkonsulterna Vattenfalls batterilabb i Älvkarleby, där en testsite konstruerades. Testsiten bestod av samma upplägg som skulle installeras i Amsterdam för att säkerställa att man arbetade utifrån samma förutsättningar och kriterier. 

– Vi utförde flera stresstester i labbet, innan vi slutligen installerade lösningen på plats i Amsterdam. Där gjorde vi ytterligare tester innan vi driftsatte funktionen, berättar Mouaz Al-Hamwi som också är teknikkonsult på Vattenfall Services, och som samordnade testerna i labbet.

Lösningen samlar också in data och övervakar systemet dygnet runt med automatiserade åtgärder om energitillförseln plötsligt avbryts. Anläggningen driftsattes i augusti och nu finns planer på utveckling, bland annat för att optimera laddning av batteriet nattetid, när elen är som billigast.

– Vår lösning öppnar upp för att fler elbilar kan laddas vilket genererar ökade intäkter för staden samtidigt som flexibla resurser bidrar till minskade energikostnader och ett stabilare elnät, avslutar Tobias Rehnholm, produktägare för Energy Management på Vattenfall R&D.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja