Just nu genomför Vattenfall Services en omfattande inventering och dokumentation av belysningsanläggningarna i ett flertal kommuner i södra Sverige. Projektet genomförs på uppdrag av Eon Energidistribution.

I dag svarar gatubelysningen i Sveriges kommuner för ungefär en fjärdedel av den kommunala driftbudgeten för gator och vägar i Sverige. Genom att ha tillgång till rätt teknisk dokumentation om belysningsanläggningen kan en elsäker och optimalt utnyttjad energianvändning säkerställas.

– Vår högsta prioritet är säkerhet, både för kommunerna och deras invånare och för våra tekniker som arbetar ute i fält. För att kunna garantera detta behöver vi vara trygga med att vi har tillgång till korrekt och relevant information om belysningsanläggningarna, berättar Anna Hallengren, som är projektledare för dokumentation av belysning på Eon Energidistribution.

Behov av många olika kompetenser

Sedan 2019 pågår ett omfattande arbete där bland annat runt 88 000 stolpar, 2 500 centraler och 500 kontaktorskåp ska inventeras och dokumenteras i sammanlagt 31 kommuner. Både kommunernas och Trafikverkets belysning ska dokumenteras. Eon har anlitat Vattenfall Services för projektet som sträcker sig över tre år och involverar flera av Vattenfall Services expertområden.

– Vi har stort förtroende för Vattenfall Services. Ett projekt som detta kräver många olika specialistkompetenser, något som Vattenfall Services kan erbjuda. De har dessutom en stor kapacitet och kan snabbt erbjuda fler resurser vid behov, förklarar Anna Hallengren.

Teknisk dokumentation 720x350.jpg

Utöver säkerhetsperspektivet, är en komplett och aktuell anläggningsteknisk dokumentation också en förutsättning när det är dags att bygga om eller bygga ut en belysningsanläggning.

– Om man inte kan vara helt säker på vad som finns i nuläget, är det inte bara svårt att planera och prioritera rätt, det kan dessutom innebära onödiga extrakostnader och framtida problem, berättar Johan Stenman som är dokumentationstekniker på Vattenfall Services, och en av de konsulter som medverkar i projektet.

Fältinventeringen dokumenteras och kontrolleras

Tre olika kompetensområden från Vattenfall Services är involverade i arbetet. Konsulter inom belysning genomför fältarbete där de utifrån kartor bland annat inventerar stolpar, belysningscentraler, säkringar, upptändning av grupper med mera. Därefter tar mätlag inom skog och mark över för att starta inmätning av belysningspunkter. Med hjälp av GPS-utrustning mäter de in varje belysningsstolpes placering och registrerar samtidigt typ av armatur, ljuskälla med mera som positioneras in på kartan. Nät fältarbetet är klart tar dokumentationsteknikerna över.

– Efter varje arbetsdag i fält sparas mätfiler ner i en gemensam projektmapp där vi dokumentationstekniker hämtar informationen och ser till att allt dokumenteras korrekt i olika system, förklarar Johan Stenman.

På så vis digitaliseras informationen löpande under projektets gång. För att säkra projektets genomförande enligt både Eons och myndigheternas krav på kvalitet och miljö utförs egenkontroller dagligen, dels genom checklistor, dels genom att Johan och hans kollegor kontrollerar mätdata mot det kartunderlag som belysningsteknikerna har tillhandahållit.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja