Spännande att vara med och bygga Nordens största batterilager

I takt med att samhället utvecklas och växer, krävs allt större resurser. Elförsörjningen är inget undantag och ibland uppstår kapacitetsbrist i elnäten. Vattenfall Services är med i ett unikt pilotprojekt för att utveckla och testa batterilagring för att möta det ökade behovet av el.

Uppsalaregionen har, precis som många andra storstadsregioner, haft en snabb tillväxttakt. Nya bostadsområden, större industrier och fler människor innebär att nya krav ställs på energins infrastruktur. Elförbrukningen kan ändras snabbt på kort tid, med behov av ökad kapacitet. Att använda effekt från batterier kan vara en del av lösningen. Ett batterilager kan beskrivas som en jättestor powerbank som laddas upp när elförbrukningen är låg för att sedan användas när behovet är högre. 

Teknik i framkant

Just nu pågår ett spännande innovationsprojekt där ett batterilager byggs i Gränbyområdet, norra Uppsala. Det kommer att bli nordens största och upptar ungefär en halv fotbollsplan med kapacitet på 5 MW, 20 MWh.

Helene Arnqvist är konsult på Vattenfall Services och arbetar i projektet tillsammans med bland annat Vattenfall Eldistribution som köper tjänster för lagret och Vattenfall Network Solutions som bygger. Det nya batteriet och tekniken ligger i framkant och delar av styrningen har utvecklats tillsammans med Vattenfalls forskning- och utvecklingsavdelning.

– Vår uppgift är bland annat att utveckla styralgoritmen för att batterilagret ska fungera. Enkelt uttryckt handlar det om att koppla ihop batterierna med elnätet, berättar Helene Arnqvist.

Batterilager är flexibla

En av fördelarna med att använda batterilager är det går mycket fortare än att anlägga nya ledningar. Ett batterilager är dessutom en flexibel resurs i elsystemet som man kan skala upp eller skala ned eller flytta till en annan plats.

Projektet har även ett andra syfte. Utöver att stötta Uppsalas elnätskapacitet kommer projektet också att undersöka hur ett batteri kan hjälpa Svenska Kraftnät i sin roll att balansera elnätet.

– Att använda batterilager som en flexibilitetsresurs för ökad kapacitet är obruten mark för oss och vi har mycket att lära oss om batteriets alla olika användningsområden. Det är ett innovationsprojekt. säger Arne Berlin, projektansvarig vid Vattenfall Eldistribution AB, som är beställare av pilotprojektet.

Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Anläggningen ska tas i drift under 2020, och börja användas för pilottester under vintern 2020/2021. Om detta faller väl ut kan det börja användas på fler platser i Sverige.


Är du intresserad av att arbeta som konsult eller anlita en av våra konsulter?

Välkommen att kontakta Anders Kim Johansson, affärsområdeschef på telefon: 072-511 56 76, eller via e-post: anders.kimjohansson@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja