Foto: Jimmy Eriksson

Enkelt uttryckt handlar det om att lagra energi när tillgången är som störst

Vattenfalls ambition är att vi alla ska leva fossilfritt inom en generation. För att uppnå detta måste fossilt bränsle ersättas med förnybar energi som exempelvis vattenkraft, vindkraft och solkraft. Ökad användning av förnybar energi är framtiden men innebär också en rad utmaningar, som bland annat konsulter från Vattenfall Services arbetar med att lösa.

Vatten, vind och sol är utmärka källor att generera energi från – men vare sig vädret eller naturen är förutsägbara. Därför arbetar konsulter från Vattenfall Services i ett projekt som ska skapa intelligentare, jämnare och mer flexibla kraftsystem.

– Enkelt uttryckt handlar det om att lagra energi när tillgången är som störst, och hitta sätt att optimera och jämna ut användningen när behoven är som störst, berättar Stefan Roxenborg, som är tekniks konsult på Vattenfall Services och en del av projektets arbetsgrupp.

Projektet drivs av Vattenfall IT och Vattenfall Research and Development, där Vattenfall Services konsulter har anlitats för att bland annat utveckla algoritmer för styrning och kontroll av viktiga funktioner.

– Redan idag finns många smarta energilösningar inom Vattenfall men utmaningen är att skapa enklare integration och snabbare resultat på ett mer kostnadseffektivt sätt. Som en del i detta byggs en gemensam it-plattform med hög skalbarhet och säkerhet, förklarar Tobias Rehnholm som är projektledare på Vattenfall Research and Development.

Smartare energiförbrukning

Genom Internet of Things såsom olika enheter och digitala sensorer kan data av olika slag samlas in och analyseras. Tack vare kontinuerlig mätning och analys kan olika mönster identifieras. Denna kunskap används sedan för att ta fram smarta funktioner som kan styra och på ett bättre sätt jämna ut elförbrukningen över dygnets 24 timmar.

– Ett exempel är våra hushåll där den största elförbrukningen sker när man kommer hem från jobbet. Man sätter elbilen på laddning, kör igång en tvättmaskin och sätter in maten i ugnen. Mellan 17 och 22 är elförbrukningen oftast som störst och blir därför också dyrast. Genom att lagra el och flytta laster kan elförbrukningen jämnas ut vilket resulterar i ett lägre kundpris, menar Stefan.

Tanken är att elkunderna ska uppleva samma komfort och tillgänglighet men till ett lägre pris. Samtidigt kan smartare elförbrukning bidra till en mer stabil elförsörjning både hos företag och samhället i stort. Den data som samlas in formar även ett bra underlag för exempelvis maskininlärning och gör det möjligt att bättre planera och förutse underhållsbehov. Förutom kontroll och drift av flexibilitet används plattformen för driftövervakning och affärsrapportering, datadriven drift och underhåll, databehandling och analys.

Teknik i framkant

Stefan arbetar just nu med en kontrollfunktion kopplad till en batteribank som reagerar per automatik när ett kraftsystems frekvens sänks, exempelvis på grund av produktionsbortfall eller problem i nätet.

– Allt eftersom kol- och kärnkraft minskar och sol- och vindkraft växer i snabbare takt, blir kraftsystemen mer känsliga för störningar. Det gör att vi måste reagera snabbare än tidigare för att hålla kraftsystemen stabila. Genom att genast mata ut aktiv energi från en batteribank i nätet så kan vi hjälpa till att stabilisera frekvensen och trygga elförsörjningen, förklarar Stefan.

Än så länge är detta ett pilotprojekt, och målet är att omvandla prototyperna till kommersiella lösningar och färdiga produkter som kommer elkunderna till nytta.

– I framtiden kommer smarta lösningar kring elförbrukning sannolikt vara en naturlig del i samhället. Det är spännande att vara med och utveckla nya banbrytande saker, som leder mot vår vision om en fossilfri framtid, avslutar Stefan.


Är du intresserad av att arbeta med oss eller anlita en av våra konsulter?

Välkommen att kontakta Anders Kim Johansson, affärsområdeschef på telefon: 072-511 56 76, eller via e-post: anders.kimjohansson@vattenfall.com.

 

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja